Doupě v domě 2. 2. 2023

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve:

Obecní dům se tentokrát ve čtvrtek 2. 2. v 18:00 opět promění v herní Doupě. Zveme všechny,
kteří rádi hrají deskové a karetní hry, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Máme jen pár pravidel:

 • Doupě je plné her, ale můžete si donést vlastní hru a nabídnout ji k hraní ostatním
 • Přineste si 10 Kč, které budou střádány do kasičky a použity na zapůjčení, zakoupení či opravu poškozených her
 • Děti mladší 8 let musí přijít s alespoň jedním zodpovědným dospělákem

Orientační časový plán:

 • 18:00 – 20:00 – nenáročné hry pro různé věkové kategorie
 • 20:00 – 22:00 – hry pro zkušenější hráče starší 10 let
 • 22:00 – 24:00 – hry pro nejzarputilejší hráče starší 15 let

Na setkání v Doupěti se těší Modrá velryba, Sosák a další podivuhodní tvorové.

Zasedání zastupitelů obce Smědčice 17.1.2023 od 18.30 hod.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  17.1.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje
 5. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému nakládání s odpady
 6. Komise VŘ na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
 7. Změny V5 na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
 8. Stočné
 9. Vlajka Tibet
 10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  10.1.2023

Sejmuto z ÚD:

Ztratil se kocour

 

Kocour už se našel.

 

Již týden se pohřešuje tento kocour. Pokud jste ho viděli, nebo třeba přišel k Vám domů a už tam zůstal, prosím, volejte na telefon 724 181 354

 

 

Volba prezidenta – zvláštní způsob hlasování oprávněných voličů při izolaci s covid -19

Volba prezidenta - telefonní čísla na KÚPK

Divadelní představení 22. 1. 2023

Divadelní spolek Smečka vás srdečně zve a těší se na vás!

A3-www

Novoroční koncert 15. 1. 2023

A3-novorocnikoncert

Rozpočtové opatření č. 3 a 4 2022

RO 3_2022

 

RO 4_2022