Májka a pálení čarodějnic 30. 4. 2022

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve na smědčické hřiště v sobotu 30. dubna 2022 od 18 hodin.

Postavíme májku, abychom uvítali jaro, a zapálíme oheň a čarodějnici, abychom se ochránili
před zlými duchy.

Od 18 hodin bude také připravený nenáročný program nejen pro děti.

Na večerní oheň si s sebou vezměte něco na opékání, prodej piva a občerstvení bude zajištěn na místě.

Těšíme se na Vás!

Rozpočtové opatření č. 1/2022

RO 1_2022 (1)

Odstávka elektřiny 27. 4. 2022 7:30 – 14:00 hodin

Odstávka elektřiny 27. 4. 2022 7:30-14 hod

Veřejná vyhláška – rozhodnutí Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“

VaK, ČOV, Smědčice, Bušovice - ROZH.
Vodovod vyvěšení

 

 

 

s

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE 11.4.2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v pondělí   11.4.2022 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Linka bezpečí – žádost o podporu
 5. Svaz tělesně postižených – žádost podporu
 6. Krajský úřad Plzeň – žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
 8. Seznam vyřazeného majetku
 9. Souhlas se stavbou – aktualizace – ČEZ- připojení nového odb. místa p.č. 675
 10. Souhlas s dělením pozemku p.č. 515/6 a se stavbou  2 RD
 11. Stočné na rok 2022
 12. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 13. Zadávací dokumentace na akci Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“
 14. Smlouva o společném zadání veř. zakázky na stavební práce na akci Vodovod Bušovice+ Smědčice – a Bušovice + Smědčice – ČOV + kanalizace
 15. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

                                                               

Oznámení o zasedání zastupitelů obce 5.4.2022 – ZRUŠENO PRO NEMOC

 

                                               

                            

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   5.4.2022 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Linka bezpečí – žádost o podporu
 5. Svaz tělesně postižených – žádost podporu
 6. Krajský úřad Plzeň – žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
 8. Seznam vyřazeného majetku
 9. Souhlas se stavbou – aktualizace – ČEZ- připojení nového odb. místa p.č. 675
 10. Souhlas s dělením pozemku p.č. 515/6 a se stavbou  2 RD
 11. Smlouva o společném zadání veř. zakázky na stavební práce na akci Vodovod Bušovice+ Smědčice – a Bušovice + Smědčice – ČOV + kanalizace
 12. Stočné na rok 2022
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 14. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 29.3. 2022

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

 

Sběrné místo na odpady – změna provozu od 2.4.2022

V sobotu 2. 4. 2022 v 16 hodin zahájen pravidelný provoz sběrného dvora.

Pozor, změna provozu!!! Otevřeno bude každou lichou sobotu od 16 do 17 hodin.