Veřejnoprávní smlouva – přestupky

Veřejnoprávní smlouva - přestupky

Vánoční

Vážení spoluobčané, 

přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků,

úspěšný nový rok a hlavně  pevné zdraví.

Jana Šrédlová

 

Dovolená na OÚ 27.12.2021 až 3.1.2022

V době od 27.12.2021 do 3.1.2022  bude na OÚ Smědčice dovolená.

V neodkladných případech je možno se obrátit na starostku obce na tel. 724 181 354.

Rozpočtové opatření č. 5/21

RO 5_2021 (1)

Oznámení – veřejného zasedání zastupitelů obce

                              Oznámení

                    

                            

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   21. 12.2021 od 18.00 hodin

v Obecním  domě

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
  5. Dodatek č. 15 ke smlouvě o odvozu a odstranění tuhého komunálního odpadu
  6. Pojištění obce 
  7. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 14.12. 2021

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

 

 

Co dělat, když váš dodavatel energií ukončil činnost

MPO -Energetika - informace pro zákazníky
ERÚ - leták - nekontaktní senioři
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení - info

VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VV - stanovení obecné pohahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikac