Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce Smědčice 13.2.2024 v 18.30

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  13.2.2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Dodatek ke smlouvě o úvěru KB
  5. Podání žádosti o dotaci: Plzeňský kraj – Dotační program PSOV 2024 
  6. Podání žádosti o dotaci: Plzeňský kraj – Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2024
  7. Vlajka Tibet
  8. Uzavření smlouvy s NEVAJGLUJ a.s. o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků  
  9. Diskuze a připomínky občanů

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  05.2.2024

Sejmuto z ÚD:

Záměry darovat bezúplatně pozemky

záměr darovat pozemek p.č. 505-3
Bezúplatný převod majetku

 

 

Nabídka semen slunečnice s dovozem

Doprava zdarma do naší obce, možnost objednat přímo na uvedeném telefonu nebo u starostky

Masopust 10. 2. 2024 – doplnění

Doplnění programu Masopustu:

Maškarní bál 3. 3. 2024 – drobná oprava

Omlouváme se za chybu, na maškarní bál vás zveme samozřejmě
v NEDĚLI 3. března. Na plakátu je omylem uvedena sobota.
Děkujeme za pochopení.

Maškarní bál 3. 3. 2024

Spolek Smečka a obec Smědčice vás srdečně zvou:

A3-maskarni

Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko na rok 2024

Kopie – Rozpočet MR na rok 2024 Návrh