Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

Střednědobý-výhled-obce-na-rok-2023-2025

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení 20.9.2022 od 17 do 18 hodin

Nebezpečný odpad a vysloužilé elektrozařízení můžete odevzdat v hasičárně vedle obecního úřadu v úterý 20.9.2022 od 17 do 18 hodin

 

Nebezpečné odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

 NEVOZTE –  barvou ředitelné barvy  a malbu na zdi (např. Primalex)

Pneumatiky:

-osobní, /pokud je to možné bez disků / 

NEVOZTE – nákladní,traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol !!!!!

 

Použité elektrozařízení: 

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

Ostatní:

Olověné akumulátory

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NEVOZTE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!!!

 

Odpad nevozte předem nenechávejte ho před hasičárnou, prostor bude monitorován.

 

Místo a termín konání voleb do zastupitelstva obce

Obecní Úřad Smědčice, Smědčice 32, 338 24, p.Břasy I

 

 Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí v obci Smědčice

 

Na základě  § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o době a místě konání voleb.

 

Volby  do zastupitelstva obce se uskuteční dne:

 

  1. 9.2022 od 14 do 22 hodin
  2. září 2022 od 8 do 14 hodin

 

Místo konání je  Obecní dům (Smědčice 32).

 

Ve Smědčicích dne 2.9.2022                        Jana Šrédlová, starostka

 

místo a čas volby

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 16.8.2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  16.8.2022 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Vodovodu a kanalizace
  5. Zrušení OZV o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 1/2022
  6. Změna OZV o volném pohybu psů – jiný formát mapy
  7. Rozdělení sdružení obcí Polygon na obce sdružené v MR Radnicko
  8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  9.8.2022

Sejmuto z ÚD:

Koncert na konci léta 3. 9. 2022

Smědčický divadelní spolek Smečka vás srdečně zve na večerní zábavu, která se koná
v sobotu 3. září 2022 od 20:00 v Obecním domě ve Smědčicích.
K tanci a poslechu zahraje kapela KLUCÍ Z PŘEDMĚSTÍ.
Těšíme se na vás!

Český telekomunikační úřad – informace pro občany

Telekomunikační úřad - informace pro občany

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích

VV - opatření obecné povahy úprava - stanovení provozu na pozemních komunikacích