Koncert na konci léta 2. 9. 2023

A4-konecleta

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Pl. kraje

Schůzka k výstavbě vodovodu a kanalizace 14.8.2023 v 17.30

Jak už jsme informovali, schůzka na  výstavbu vodovodu a kanalizace se uskuteční v pondělí 14.8.2023 v 17.30 v sále Kulturního domu v Bušovicích. Přítomni budou zástupci zhotovitelských firem, kteří Vás seznámí například s harmonogramem prací.

 

V naší obci dále  je domluveno  se zástupci firmy Bagger (která bude dělat vodovod a kanalizaci  v naší obci)  lokální setkání, vždy před zahájením prací v určité oblasti. Tam bude konkrétně upřesněno za jakých podmínek se bude pracovat v ulici, kde bydlíte,  jak se Vás to dotkne například ohledně příjezdu k nemovitostem a podobně. O termínech a místech těchto schůzek Vás dále  budu informovat.

                                                                                           Jana Šrédlová

 

 

Nová pobočka kovošrotu v Chrástu

Kovošrot Chrást

Kontrola komínů

Kominík Jelínek nabízí pravidelnou kontrolu komínů 5.8.2023 od 9 hodin.V případě zájmu je možné se objednat na čísle: 734 759 335

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV úprava provozu na pozemní komunikaci Stupno - Sedlecko

Jirkův pohár 23. 7. 2023

A4-jirkuvpohar