VV – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV-opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejné zasedání zastupitelů obce 25. 10. 2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v pondělí  25. 10. 2021 od 18.30 hodin v Obecním domě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouva s ČEZ – připojení nového odběrného místa
 5. Žádost o příspěvek pro Babybox Rokycany
 6. Schválení přijetí dotace pro akci Smědčice havárie kanalizace
 7. Smlouvy o přeložkách plynu
 8. Výsledek místního referenda
 9. Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce 17. 10. 2021

                                      Jana Šrédlová, starostka obce

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

26271_21 SMĚ návrh OOP MUP B 1 a IP 11

Doupě v domě 22. 10. 2021

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve:

Obecní dům se v pátek 22. října v 18:00 opět promění v herní Doupě. Zveme všechny,
kteří rádi hrají deskové a karetní hry, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Máme jen pár pravidel:

 • Doupě je plné her, ale můžete si donést vlastní hru a nabídnout ji k hraní ostatním
 • Přineste si 10 Kč, které budou střádány do kasičky a použity na zapůjčení, zakoupení či opravu poškozených her
 • Děti mladší 8 let musí přijít s alespoň jedním zodpovědným dospělákem

Orientační časový plán:

 • 18:00 – 20:00 – nenáročné hry pro různé věkové kategorie
 • 20:00 – 22:00 – hry pro zkušenější hráče starší 10 let
 • 22:00 – 24:00 – hry pro nejzarputilejší hráče starší 15 let

Na setkání v Doupěti se těší Modrá velryba, Sosák a další podivuhodní tvorové.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Ve Smědčicích přišlo k volbám celkem 202 voličů z 235, volební účast tedy byla necelých 86%.
Zisky jednotlivých stran jsou v tabulce níže.

Strana Počet hlasů Zisk v %
Spolu 76 37,62%
ANO 43 21,28%
Pir.+STAN 31 15,34%
SPD 22 10,89%
Přísaha 10 4,95%
TSS 6 2,97%
ČSSD 6 2,97%
KSČM 4 1,98%
Zelení 2 0,99%
Volný blok 2 0,99%

 

Kompletní výsledky včetně preferenčních hlasů naleznete na stránkách Volby.cz

Výsledky Místního referenda v obci Smědčice

Celkový počet oprávněných osob : 234

 

Celkový počet opr. osob s vydanými hl. lístky a obálkami : 197

 

Celkový počet odevzdaných obálek: 196

 

Celkový počet platných hlasů: 196

 

Celkový počet hlasů pro ANO : 137

 

Celkový počet pro NE : 59

 

 

 

 

VV- návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

VV - návrh Aktualizace č.3 zásad územního rozvoje PL. kraje