Den dětí 20. 6. 2020

Divadelní spolek Smečka na vědomost dává:

DEN DĚTÍ ve Smědčicích BUDE!

KDE: na hřišti
KDY: sobota 20. června ve 14:00
CO: hry, zábava, pohádka, občerstvení, oheň, buřty
S KÝM: spolu s odstupem
PROČ: protože už můžem

Vstup zdarma na vlastní nebezpečí.
Dezinfekce bude…

Pravidelná roční kontrola zplodinových cest – komínů

Příští sobotu 20. 6. 2020 proběhne pravidelná roční kontrola komínů.

Cena za kontrolu bude 700,-Kč za komín (včetně vyčištění),

Zájemci se mohou hlásit na mailové adrese: podatelna@smedcice.cz nebo osobně v úterý na OÚ.

VV – zahájení řízení o změně stavby před dokončením

VV – zahájení řízení – změna stavby před dokončením [.pdf, 2.4 MB]

Závěrečný účet MR Radnicko za rok 2019

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko za rok 2019 – NÁVRH [.pdf, 120 KB]

Příloha [.pdf, 1 MB]

Rozvaha [.pdf, 85 KB]

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [.pdf, 397 KB]

Zpráva auditora [.pdf, 439 KB]

Výkaz zisku a ztráty [.pdf, 78 KB]

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 16. 6. 2020

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat v Obecním domě 16. 6. 2020 od 16 hodin.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Schválení ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Účetní závěrka , závěrečný účet obce za rok 2019
 5. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ uložení kNN  p.č. 910
 6. Cenové nabídky na projekt vodovodu + smlouva o dilo
 7. Pozemky obce + pachtovní smlouva
 8. Různé
 9. Diskuze

    

                  Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

Vyvěšeno na El. ÚD  7. 6. 2020

Doupě v domě 19. 6. 2020

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve:

Obecní dům se v pátek 19. června v 18:00 opět promění v herní Doupě. Zveme všechny,
kteří rádi hrají deskové a karetní hry, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Máme jen pár pravidel:

 • Doupě je plné her, ale můžete si donést vlastní hru a nabídnout ji k hraní ostatním
 • Přineste si 10 Kč, které budou střádány do kasičky a použity na zapůjčení, zakoupení či opravu poškozených her
 • Děti mladší 8 let musí přijít s alespoň jedním zodpovědným dospělákem

Orientační časový plán:

 • 18:00 – 20:00 – nenáročné hry pro různé věkové kategorie
 • 20:00 – 22:00 – hry pro zkušenější hráče starší 10 let
 • 22:00 – 24:00 – hry pro nejzarputilejší hráče starší 15 let

Na setkání v Doupěti se těší Modrá velryba, Sosák a další podivuhodní tvorové.

Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu, objízdná trasa v rámci stavby Chrást, rekonstrukce křižovatky silnic II/180 a II/233

V době od 15.6.2020 do 31.10.2020 je objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 t vedena ve správním obvodu ORP Rokycany obousměrně po silnicích II/233, II/232 a II/605, tj. obcemi Smědčice – Sedlecko – Střapole – Všenice – Stupno – Břasy – Bezděkov – Březina – Osek – Rokycany – Ejpovice.


Příloha:
Opatření obecné povahy – objížďka Chrást [.doc, 6.83 MB]