Úřední deska

Rozpočtové opatření 1/2024

RO 1_2024

Schválený závěrečný účet obce Smědčice za rok 2023

Závěrečný účet 2023 SCHVÁLENÝ
roční výkazy 2023 komplet

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace

VP smlouva vodárny a kanalizace dotace Uhelná ulice

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2023 – návrh

Závěrečný účet 2023 návrh
roční výkazy 2023 komplet

Oznámení o konání zasedání v 29.4.2024

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v pondělí   29.4.2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Žádost o příspěvek ČSOP, Centrum zdravotně postižených, ZDRAVOTNÍ KLAUN, Linka bezpečí, Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí v ČR
 5. Umístění klimatizace v místnosti pro setkávání občanů
 6. Žádost o snížení kooficientu daně z nemovitosti – Osecká zemědělská
 7. Smlouva o DTM
 8. Výběr odpovědné osoby – provozování vodovodu a kanalizace
 9. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti
 10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  22.4.2024

Sejmuto z ÚD:

Stanovení počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu

stanovení počtu členů OVK

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce Smědčice 13.2.2024 v 18.30

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  13.2.2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Dodatek ke smlouvě o úvěru KB
 5. Podání žádosti o dotaci: Plzeňský kraj – Dotační program PSOV 2024 
 6. Podání žádosti o dotaci: Plzeňský kraj – Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2024
 7. Vlajka Tibet
 8. Uzavření smlouvy s NEVAJGLUJ a.s. o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků  
 9. Diskuze a připomínky občanů

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  05.2.2024

Sejmuto z ÚD: