Odpadové hospodářství

Informace o nakládání s odpady v obci.

Provoz sběrného místa na odpady od 1.4.2023

Od 1.4.2023 bude každou lichou sobotu od 16 do 17 hodin otevřeno sběrné místo na odpady (ohrada).

Občané Smědčic zde mohou ukládat tyto odpady:

Bio odpad : větve ze stromů a keřů, trávu, listí, zbytky rostlin …

Velkoobjemový odpad : nábytek, koberce, matrace, kufry …

Železo a kovy 

Upozornění – konec platnosti známek na popelnice z roku 2022

Vývozy popelnic na známky z roku 2022 končí 28.2.2023.

Výjimkou jsou známky jednorázové, které lze uplatnit i v roce 2023.

 

Informace o výběru místních poplatků za komunální odpad, psy a stočné

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti, na OÚ Smědčice  v úředních hodinách v úterý  17- 19 hodin, 

bankovním převodem (cca 2 pracovní dny před vyzvednutím  nálepek na popelnice), na účet 19022381/0100, VS – číslo popisné,  do zprávy pro příjemce –  příjmení + druh platby (popelné, stočné, pes).

Za vývoz popelnic

Od roku 2022 má povinnost platit poplatky za KO každý vlastník nemovitosti, kdo platí poprvé, musí vyplnit Ohlášení plátce poplatku ( formulář najdete pod informací), je možné přinést na OÚ již vyplněný.

 

52 vývozů   4835,- Kč  každý týden v pondělí

41 vývozů   3813,- Kč  říjen až duben každý týden, květen až září  jednou za 14 dnů

26 vývozů   2418,- Kč  liché týdny v pondělí

12 vývozů   1116,- Kč   jednou za měsíc, vždy poslední pondělí

11 vývozů   1023,- Kč  letní svoz květen až září  jednou za 14 dnů

jednoráz         93,- Kč  

Ohlášení plátce poplatku

 

Za držení psů

Platí se od 3 měsíců věku psa. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč .

Přihláška psa

 

Stočné

Platí každý, kdo má nemovitost napojenou na jednotnou obecní kanalizaci (odvádí srážkovou nebo odpadní vodou),po podepsání smlouvy s obcí (smlouvu najdete pod informacemi).

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 300,- Kč + DPH za nemovitost.

 

 

Smlouva+kanalizace

 

Podminky odvádění odpadních vod

Provoz sběrného místa prosinec 2022 až březen 2023

V sobotu 10.12.2022 od 16. do 16.30 hod. bude v tomto roce naposledy otevřeno Sběrné místo na odpady.

V lednu a v únoru bude provoz uzavřen, případně je možné domluvit individuální termín otevření se starostkou, klíče od sběrného místa se nebudou kvůli špatným zkušenostem půjčovat.

Pravidelně bude Sběrné místo  otevřeno cca od poloviny března, dle počasí.