Odpadové hospodářství

Informace o nakládání s odpady v obci.

Vývoz popelnic z uzavřených oblastí směr Litohlavy a Bušovice

Vývoz popelnic v oblasti kolem uzavřené komunikace na Bušovice a Litohlavy proběhne normálně dle svozů. S řidičem je domluveno, že se pokusí zajet všude, kam obvykle jezdí. Pokud se mu  někam nepovede zajet, bude náhradní vývoz v úterý, kdy bude nutné dopravit nevyvezené popelnice na zatím neurčené místo. To zajistí firma Bagger, od vás ale potřebujeme, aby jste co nejdříve v pondělí (pokud máte vývoz) zkontrolovali, zda máte popelnici vyvezenou a případně nahlásili starostce, že potřebujete dopravit popelnici na svozové místo. Popelnici označte číslem popisným, aby bylo jasné,  kam ji vrátit.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. 

Sběrné místo na odpady – provozní doba

Po dobu výstavby vodovodu jsou kontejnery na bio odpad a místo pro sběr kovového odpadu  v ohradě (sběrné místo na odpady) pro občany naší obce volně k dispozici od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin. V dny státních svátků  a za nepříznivého počasí uzavřeno.

Do menšího kontejneru ukládejte listí, trávu, malé větve, mech apod., do většího kontejneru větve.

 

Kontejner na velkoobjemový odpad je uzamčen, odpad se ukládá po dohodě se starostkou na tel. 724 181 354.

 

Při pohybu po sběrném místě dbejte na zvýšenou opatrnost s ohledem na možný provoz stavebních strojů

 

Poplatky za likvidaci odpadu, držení psů a stočné 2024

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti, na OÚ Smědčice  v úředních hodinách v úterý  17- 19 hodin, nebo po telefonické domluvě  (mobil : 724 181 354) se starostkou během pracovních dnů dopoledne.

bankovním převodem (cca 2 pracovní dny před vyzvednutím  nálepek na popelnice), na účet 19022381/0100, VS – číslo popisné,  do zprávy pro příjemce –  příjmení + druh platby (popelné, stočné, pes).

 

Za vývoz popelnic

Od roku 2022 má povinnost platit poplatky za KO každý vlastník nemovitosti, kdo platí poprvé, musí vyplnit Ohlášení plátce poplatku ( formulář najdete pod informací), je možné přinést na OÚ již vyplněný ( pouze nově přihlášení poplatníci).

Platí pro 120 litrové popelnice, poslední vývoz na loňské samolepky bude 26.2.2024, dle druhu vývozů

52 vývozů   5616,- Kč  každý týden v pondělí

41 vývozů   4428,- Kč  říjen až duben každý týden, květen až září  jednou za 14 dnů

26 vývozů   2808,- Kč  liché týdny v pondělí

12 vývozů   1296,- Kč   jednou za měsíc, vždy poslední pondělí

11 vývozů   1188- Kč  letní svoz květen až září  jednou za 14 dnů

jednoráz         108,- Kč  

Ohlášení plátce poplatku

 

Za držení psů

Platí se od 3 měsíců věku psa. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč / rok. Pokud  již psa nedržíte, je nutné psa na OÚ do 15 dnů  odhlásit z evidence  psů.

Přihláška psa

 

Stočné

Platí každý, kdo má nemovitost napojenou na jednotnou obecní kanalizaci (tedy každý, kdo nemá odpadní nebo srážkovou vodu na svém pozemku řešenou vsakem nebo svedenou do jímky, kterou pravidelně nechává vyvézt), po podepsání smlouvy s obcí (smlouvu najdete pod informacemi). 

Poplatek na rok 2024 je stanoven na 300,- Kč +12 % DPH za nemovitost, smlouva se podepisuje pouze při první platbě

 

 

Smlouva+kanalizace

 

Podminky odvádění odpadních vod

Provoz Sběrného místa na odpady

Obecní úřad Smědčice upozorňuje, že od 30.12.2023 je pravidelný provoz Sběrného  místa na odpady do odvolání (cca  do 15.3.2024) přerušen, pro individuální uložení odpadu na Sběrné místo je nutno se předem domluvit se starostkou.

 Sběrné místo na odpady je výhradně pro občany obce a ukládat se může odpad pouze za dohledu obsluhy.

Odpad, který lze na Sběrném místě uložit:

Bio odpad – listí, zbytky rostlin, rostlinný kuchyňský odpad, větve             

Velkoobjemový odpad – nábytek (rozložený) , koberce, lino

Železný šrot 

NELZE UKLÁDAT: KOMUNÁLNÍ ODPAD, STAVEBNÍ ODPAD, VYSLOUŽILÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ, PNEUMATIKY A NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Svoz pneumatik, nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení bude opět na jaře v bývalé hasičárně u OÚ

 

 

 

 

 

Provoz sběrného místa na odpady od 1.4.2023

Od 1.4.2023 bude každou lichou sobotu od 16 do 17 hodin otevřeno sběrné místo na odpady (ohrada).

Občané Smědčic zde mohou ukládat tyto odpady:

Bio odpad : větve ze stromů a keřů, trávu, listí, zbytky rostlin …

Velkoobjemový odpad : nábytek, koberce, matrace, kufry …

Železo a kovy 

Přehled nákladů na odstranění odpadů a celkovém množství odstraněných odpadů za rok 2022

Náklady na odpady za rok 2022

 

Informace o výběru místních poplatků za komunální odpad, psy a stočné

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti, na OÚ Smědčice  v úředních hodinách v úterý  17- 19 hodin, 

bankovním převodem (cca 2 pracovní dny před vyzvednutím  nálepek na popelnice), na účet 19022381/0100, VS – číslo popisné,  do zprávy pro příjemce –  příjmení + druh platby (popelné, stočné, pes).

Za vývoz popelnic

Od roku 2022 má povinnost platit poplatky za KO každý vlastník nemovitosti, kdo platí poprvé, musí vyplnit Ohlášení plátce poplatku ( formulář najdete pod informací), je možné přinést na OÚ již vyplněný.

 

52 vývozů   4835,- Kč  každý týden v pondělí

41 vývozů   3813,- Kč  říjen až duben každý týden, květen až září  jednou za 14 dnů

26 vývozů   2418,- Kč  liché týdny v pondělí

12 vývozů   1116,- Kč   jednou za měsíc, vždy poslední pondělí

11 vývozů   1023,- Kč  letní svoz květen až září  jednou za 14 dnů

jednoráz         93,- Kč  

Ohlášení plátce poplatku

 

Za držení psů

Platí se od 3 měsíců věku psa. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč .

Přihláška psa

 

Stočné

Platí každý, kdo má nemovitost napojenou na jednotnou obecní kanalizaci (odvádí srážkovou nebo odpadní vodou),po podepsání smlouvy s obcí (smlouvu najdete pod informacemi).

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 300,- Kč + DPH za nemovitost.

 

 

Smlouva+kanalizace

 

Podminky odvádění odpadních vod