Informace

Prodej známek na popelnice

 Od dnešního dne zahájen prodej známek na popelnice.

Cena:

52 vývozů 2620,-Kč

41 vývozů 2170,- Kč

26 vývozů 1500.-Kč

12 vývozů 900,- Kč

11 vývozů 800,- Kč

Jednorázový vývoz 80,- K

 

Žádáme o dodržení protipandemických opatření!!! 

 

 

 

Čištění a kontrola komínů

Vážení spoluobčané, v letošním roce nebude Obecní úřad Smědčice  zajišťovat objednávky na hromadné čištění a kontroly komínů vzhledem k těžké komunikaci s kominíkem, který toto prováděl. Tyto služby si můžete samostatně objednat na níže uvedeném kontaktu, mají zástupce i  pro naší oblast:

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

 

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 26.1.2021

 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

 

                                                                              S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

                                                                                                                Malá Morávka 287, 793 36

                                                                                                                                                                          IČO:  04346971

 

 

 

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

 

LETÁK čištění komínů

Vývoz popelnic – 26 vývozů v liché týdny

Pokud máte vývoz popelnic jednou za 14 dní – 26 vývozů za rok, je vývoz každý lichý týden.

Nyní došlo k tomu, že poslední týden roku 2020 byl 53, tedy lichý (vývoz 28.12.2020) a první vývoz v novém roce byl v 1 týdnu (vývoz 4.1.2020).Další vývoz  bude v týdnu třetím, tedy 18.1.2021.Svozová firma přislíbila, že v tomto neobvyklém případě vyveze u 26 vývozů i případný komunální odpad co se do popelnic nevejde, uložený mimo popelnici v pevném pytli.

 

 

Výzva obce Chrást – obsazení místa technika

Veřejná výzva obsazení místa – technik sign

Prohlášení ochrana osobních údajů

veřejná výzva scan

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2021

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Daňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  1111 Daň ze závislé činnosti 750
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 15
  1113 Daň vybíraná srážkou 80
  1121 Daň z příjmu právnických osob 700
  1211 Daň z přidané hodnoty 1500
  1511 Daň z nemovitosti 230
  1381 Daň z hazardních her 20
    Celkem příjmy z daní 3295
  1341 Poplatek ze psů 9
  1337 Poplatek za komunální odpad 180
  1361 Správní poplatky 3
    Celkem příjmy – poplatky 192
    CELKEM – příjmy daňové 3487
       
       
Nedaňové příjmy
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 20
6310 2141 Příjem z úroků  ZBÚ 1
2321   Příjmy (plán obnovy kanalizace) 37,5
3319   Ost. záležitosti kultury 1
6171   Činnost obce ostatní příjmy 10
    Celkem příjmy  69,5
    CELKEM 69,5
       
       
Přijaté transfery a dotace
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
  4112 Transfer ze státního rozpočtu 68
  4222 Tranfer od kraje – kanalizace  500
    Celkem příjmy – transfery 568
    CELKEM 568
       
       
    PŘÍJMY celkem 4 125
       
Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00573850
       
Schválený rozpočet 2021
       
Výdajová část
       
OdPa SpPo Text Návrh v tis. Kč
paragraf položka  
2212   Silnice 1775
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 96
2310   Pitná voda – vč. Vodovodu 408
2321   Odpadní voda – kanalizace 1200
2333   Úpravy drobných vodních toků 200
3319   Ostatní záležitosti kultury 4
3399   Ostatní kultura – akce 51
3421   Volný čas dětí a mládeže – energie hřiště 2
3631   Veřejné osvětlení 140
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 180
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 168
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 108
5212   Ochrana obyvatelstva – rezerva 50
5512   Požární ochrana – dobrovolná část 10
6112   Zastupitelstvo obce 806
6171   Činnost místní správy 417
6402   Finanční vypořádání minulých let 16,5
6409   Ostatní činnosti 31,5
    CELKEM 5668
       
       
    VÝDAJE celkem 5 668
       
       
       
    Rekapitulace, financování  
    Příjmy celkem 4 125
    Výdaje celkem 5 668
    rozdíl ( saldo) -1543,5
       
    Finanční prostředky z minulých let -1543,5
    Financování -1543,5
       
       
       
    Rozpočet pro rok 2021 je schválen jako schodkový, rozdíl bude hrazen z přebytku
    zdrojů minulých let.  
       
    Rozpočet pro rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2020. 
       
       
    Vyvěšeno na úřední desce dne   
    Vyvěšeno na elektronické desce dne  
       
      Jana Šrédlová
      starostka obce

 

Schválený rozpočet 2021 §1

Rozpočtové opatření č.3/2020

RO 3_2020

Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé,

jako každý rok v tuto dobu (i když letos je to čas poněkud divný), bych Vám všem chtěla popřát pěkné a klidné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

Letos se po dlouhém době na Štědrý den nesejdeme oficiálně u kapličky s koledami, tak alespoň až půjdete po obědě kolem kapličky na procházku můžete zavzpomínat,

jaké to to bylo před rokem a předloni a před před …

A aby se Vám vzpomínalo ještě lépe, malé připomenutí za které děkuji panu Zemanovi, který každé koledy u kapličky zdokumentoval.