Informace

Uzavření sběrného místa na odpady

V sobotu 31.7.2021 bude sběrné místo na odpady uzavřeno, otevřeno bude další  sobotu 7.8.2021 od 16. hodin 

Vodovod, kanalizace – veřejná schůze

V pondělí 9.8.2021 v 18 hodin se uskuteční v Kulturním domě v Bušovicích společná schůzka ohledně plánovaného budování vodovodu a kanalizace. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investiční akci, je důležité, aby se s projektem seznámilo co nejvíce občanů, proto Vás žádáme, kdo může, ať se do Bušovic dostaví, i  s ohledem na přítomnost projektanta, který zodpoví vaše dotazy.

Projekt vodovodu a kanalizace je k nahlédnutí na OÚ Smědčice

 

Odstávka elektřiny 6.8.2021

Odstávka elektřiny 8.2021

Kontrola a čištění komínů

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

 

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ dne 26.7.2021

 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Zasedání zastupitelů obce 9.7.2020

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční  v pátek 9.7.2021 od 16 hodin v Obecním domě.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Smlouva o uložení odpadu s Rumpold s.r.o.

5. Smlouva s městem Plzeň o výpůjčce pozemků

6.Diskuze

 

                                         Jana Šrédlová, starostka obce

Vyvěšeno na ÚD 2.7.2021

Pomoc obcím zasaženým tornádem

Informační leták - OBEC OBCI OBČAN OBCI

 

Transparentní účty pro postižené obce (003)

Odstávka elektřiny 22.7. 2021 od 8 do 13 hodin

Odstávka elektřiny 22.7.2021