Obec Smědčice, IČO:00573850, se sídlem Smědčice 32, 338 24 p.Břasy 1, sděluje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v obci vykonává JUDr. Kateřina Královcová, advokátka, se sídlem v Rokycanech, Jiráskova 4, IČO: 73734152, ev. č. ČAK 14305, tel. 777 212 626, mail:kralovcova@akkralovcova.cz