Den dětí – POHÁDKA v Obecním domě v 17 h

Dnešní pohádka Co dělají strašidla se bude konat v Obecním domě v 17 hodin.

Těšíme se na vás!

Smečka

Dětský den – změna stanoviště

Dětský Den ve Smědčicích bude!

Datum a čas zůstává stejný,
jen z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se místo konání DD přemisťuje ze hřiště na dvůr k Sosnům a Jonášům (Smědčice E 45  a č.p.16).
Krom her bude nachystáno výborné občerstvení od Markéty Černé a zatopeno v  kamnech na ohřátí.
Neváhejte, vezměte si dobré oblečení a přijďte.
Ve 14.00 budeme začínat.
Těšíme se na vás

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce Smědčice 4.6.2024

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  4.6. 2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Volba odborné osoby na provoz vodovodu a kanalizace
  5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2023
  6. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  28.5.2024

Sejmuto z ÚD:

Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Doba a místo konání voleb EP

Očkování psů proti vzteklině

očkování psů

Den dětí 1. 6. 2024

den-deti-2024

Pozvánka na prezentaci dotačního programu na výměnu starých kotlů za tepelná čerpadla