Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

A) Pořízení kopií:

 1. Kopírování na tiskárně PC
  • a) kopírování černobílé
   1. formát A4 jednostranný    2,00 KČ / A4
   2. formát A4 oboustranný    4,00 KČ / A4
  • b) kopírování barevné
   1. formát A4 jednostranný    4,00 KČ / A4
   2. formát A4 oboustranný    8,00 KČ / A4
 1. Tisk na tiskárně PC
  • a) tisk černobílý
   1. formát A4 jednostranný    2,00 KČ / A4
   2. formát A4 oboustranný    4,00 KČ / A4
  • b) tisk barevný
   1. formát A4 jednostranný    4,00 KČ / A4
   2. formát A4 oboustranný    8,00 KČ / A4
 1. Skenování
  – cena je stanovena podle formátu požadované informace jako v případě kopírováni [viz písm. A), bod 1. písm. a) a písm. b) tohoto sazebníku].

B) odeslání informací žadateli

– náklady na poštovní služby jsou stanoveny podle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

C) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

– osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace víc než 30 minut), za každou další započatou hodinu 250,00 Kč / hod.

D) cestovné

– pokud je nutné vyhledávání mimo sídlo obecního úřadu, účtuje se cestovné ve výši platných náhrad cestovného dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí