Zrušení plánované odstávky elektřiny 3.3.2023

Zrušení plánované odstávky energie 3.3.2023

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení – úterý 21.2.2023, 17 – 18.30 hod.

Nebezpečný odpad a vysloužilé elektrozařízení můžete odevzdat v hasičárně vedle obecního úřadu v úterý 21.2.2023 od 17 do 18. 30 hodin

 

Nebezpečné odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

 NEVOZTE –  barvou ředitelné barvy  a malbu na zdi (např. Primalex)

Pneumatiky:

-osobní, /pokud je to možné bez disků / 

NEVOZTE – nákladní a traktorové pneumatiky a duše, pneumatiky  a duše od jednostopých vozidel a jízdních kol !!!!!

 

Použité elektrozařízení: 

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

Ostatní:

Olověné akumulátory

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NEVOZTE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!!!

 

Odpad nevozte předem nenechávejte ho před hasičárnou, prostor bude monitorován.

 

 

Energo poradenství

ÚP ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kontaktní pracoviště Rokycany nabízí občanům:

 

  • Poradenství v oblasti snížení spotřeby dané domácnosti (základní zmapování energetické náročnosti dané domácnosti, tipy na snížení spotřeby, sada rad pro změnu energeticky náročných návyků)

 

  • Poradenství s finanční rovinou a možností žádat o dotační podporu (zejména Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace)

 

  • Poradenství zaměřené na dlouhodobé snížení spotřeby, podporu při žádostech o dotace a udržitelné zdroje energie

 

  • Pomoc při orientaci v programu Nová zelená úsporám light pro cílovou skupinu vlastníků a spoluvlastníků rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení

 

  • A jiné…

 

Energo poradenství poskytuje Ing. Ivana Červenková každé úterý od 8:00 do 11:00 hodin nebo ve středu od 13:00 do 17:00 hodin na ÚP ČR KoP Rokycany v kanceláři č. 16 ve II. poschodí na adrese Palackého 162, Rokycany, telefonicky na čísle 950 158 331 a elektronicky na e-mailu: ivana.cervenkova@uradprace.cz.

 

 

leták obce1

Plánovaná odstávka elektřiny 3.3.2023 od 7.30 do 15.30 hod.

odstávka elektřiny 3-2023

Informace o výběru místních poplatků za komunální odpad, psy a stočné

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti, na OÚ Smědčice  v úředních hodinách v úterý  17- 19 hodin, 

bankovním převodem (cca 2 pracovní dny před vyzvednutím  nálepek na popelnice), na účet 19022381/0100, VS – číslo popisné,  do zprávy pro příjemce –  příjmení + druh platby (popelné, stočné, pes).

Za vývoz popelnic

Od roku 2022 má povinnost platit poplatky za KO každý vlastník nemovitosti, kdo platí poprvé, musí vyplnit Ohlášení plátce poplatku ( formulář najdete pod informací), je možné přinést na OÚ již vyplněný.

 

52 vývozů   4835,- Kč  každý týden v pondělí

41 vývozů   3813,- Kč  říjen až duben každý týden, květen až září  jednou za 14 dnů

26 vývozů   2418,- Kč  liché týdny v pondělí

12 vývozů   1116,- Kč   jednou za měsíc, vždy poslední pondělí

11 vývozů   1023,- Kč  letní svoz květen až září  jednou za 14 dnů

jednoráz         93,- Kč  

Ohlášení plátce poplatku

 

Za držení psů

Platí se od 3 měsíců věku psa. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč .

Přihláška psa

 

Stočné

Platí každý, kdo má nemovitost napojenou na jednotnou obecní kanalizaci (odvádí srážkovou nebo odpadní vodou),po podepsání smlouvy s obcí (smlouvu najdete pod informacemi).

Poplatek na rok 2023 je stanoven na 300,- Kč + DPH za nemovitost.

 

 

Smlouva+kanalizace

 

Podminky odvádění odpadních vod

Rozpočtové opatření č.5/2022

RO 5_2022 (1)

Maškarní bál 4. 3. 2023

A4-maskarni