Čestné prohlášení veřejných funkcionářů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Čestné prohlášení, kterým veřejní funkcionáři podávají oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Dle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:

 

elektronicky na : https://cro.justice.cz/

Ještě žádný komentář.

Musíte být přihlášený k napsání komentáře.