Divadelní hra Zase ti tupitelé 29. 4. 2023

Divadelní spolek Smečka vás srdečně zve:

A4-smedcice

Doupě v domě 6. 4. 2023

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve:

Obecní dům se ve čtvrtek 6. dubna v 18:00 opět promění v herní Doupě. Zveme všechny,
kteří rádi hrají deskové a karetní hry, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Máme jen pár pravidel:

 • Doupě je plné her, ale můžete si donést vlastní hru a nabídnout ji k hraní ostatním
 • Přineste si 10 Kč, které budou střádány do kasičky a použity na zapůjčení, zakoupení či opravu poškozených her
 • Děti mladší 8 let musí přijít s alespoň jedním zodpovědným dospělákem

Orientační časový plán:

 • 18:00 – 20:00 – nenáročné hry pro různé věkové kategorie
 • 20:00 – 22:00 – hry pro zkušenější hráče starší 10 let
 • 22:00 – 24:00 – hry pro nejzarputilejší hráče starší 15 let

Na setkání v Doupěti se těší Modrá velryba, Sosák a další podivuhodní tvorové.

Divadelní hra Zase ti tupitelé 29. 4. 2023

Divadelní spolek Smečka vás srdečně zve:

A4-smedcice

Doupě v domě 6. 4. 2023

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve:

Obecní dům se ve čtvrtek 6. dubna v 18:00 opět promění v herní Doupě. Zveme všechny,
kteří rádi hrají deskové a karetní hry, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Máme jen pár pravidel:

 • Doupě je plné her, ale můžete si donést vlastní hru a nabídnout ji k hraní ostatním
 • Přineste si 10 Kč, které budou střádány do kasičky a použity na zapůjčení, zakoupení či opravu poškozených her
 • Děti mladší 8 let musí přijít s alespoň jedním zodpovědným dospělákem

Orientační časový plán:

 • 18:00 – 20:00 – nenáročné hry pro různé věkové kategorie
 • 20:00 – 22:00 – hry pro zkušenější hráče starší 10 let
 • 22:00 – 24:00 – hry pro nejzarputilejší hráče starší 15 let

Na setkání v Doupěti se těší Modrá velryba, Sosák a další podivuhodní tvorové.

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice 30.3.2023

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná ve čtvrtek 30.3.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Žádost o příspěvek Český svaz ochránců přírody, Linka bezpečí, Svaz tělesně postižených
 5. Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol
 6. Podmínky bank na poskytnutí úvěru
 7. Žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost Plzeňský kraj
 8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  23.3.2023

Sejmuto z ÚD:

 

Provoz sběrného místa na odpady od 1.4.2023

Od 1.4.2023 bude každou lichou sobotu od 16 do 17 hodin otevřeno sběrné místo na odpady (ohrada).

Občané Smědčic zde mohou ukládat tyto odpady:

Bio odpad : větve ze stromů a keřů, trávu, listí, zbytky rostlin …

Velkoobjemový odpad : nábytek, koberce, matrace, kufry …

Železo a kovy 

Rozhodnutí vodovodní a kanalizační přípojky

Rozhodnutí vodovod přípojky