Jirkův pohár 27. 7. 2024

Srdečně vás zveme na hokejbalový turnaj a těšíme se na vás!
Martin Jonáš a Smečka

jirkuv-2024

Výlukový jízdní řád od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024

Výlukový jízdní řád od 1. 7. 2024

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 2. 7. 2024

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  2. 7. 2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení přijetí dotace – Plzeňský kraj – dotační titul : kofinancování vodohospodářských staveb
  5. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  25.6.2024

Sejmuto z ÚD:

Oznámení o vyvěšení právního předpisu – Nařízení města Rokycany –

Rokycany Oznamení_a_Nařizení (1)

Průjezd obcí od 24. 6. 2024 směr Bušovice a Litohalvy

Od dnešního dne se nedá projet naší obcí na Bušovice a Litohlavy a je nutné jezdit tímto směrem přes Sedlecko.

Upozornění na vloupání v naší obci

Dnes v noci došlo v naší obci k vloupání do 3 domů.

Zabezpečte si garáže, zahradní domky, buďte, prosím obezřetní a opatrní.

Kontakty na stavbu vodovodu a kanalizace – aktualizace

Kontakty:

Technický dozor – Michal Ryneš, tel. 607 045 130 , mail: rynes@stavebni-podpora.cz

Autorský dozor – Marek Fiala, tel. 607 887 718, mail: projekty@fialaprojekty.cz

Firma Bagger BS s.r.o. Mýto

Odborný dohled nad provozem kanalizace a vodovodu a kontrola přípojek před zasypáním, pokud si je budete budovat sami – p. Vonásek tel: 603 149 349

Od pomníku směrem na Bušovice a Litohlavy stavbu bude provádět firma POHL

Firma POHL cz, a.s.