Rozpočtové opatření 4 /2020

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy    
IČ: 00576850      
         
Rozpočtové opatření č. 4/2020 k provedení změny v rozpočtu na rok 2020  
         
Příjmová část – srovnání příjmů       
paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
  1111 DPFO 104 820,00    
  1113 DPFO vybíraná srážkou 6 236,00    
  1211 DPH 266 601,00    
  1334 odvody za odnětí půdy 17 006,00    
  1335 odvody za odnětí lesní půdy 10 649,00    
  1336 poplatky za vypouštění vody   3 000,00  
  1361 správní polatky 3 000,00    
  1381 daň z haźardních her 4 409,00    
  1382 odvod z loterií 7,00    
  1511 daň z nemovitých věcí  5 899,00    
3613 2131 pronájem pozemků 3 000,00    
3613 2132 pronájem nemovitých věcí   3 000,00  
6112 2222 vratka sociálního pojištění (minulé roky) 35 184,00    
6171 2111 příjmy za služby a výrobky   1 000,00  
6171 2133 pronájem movitých věcí 1 000,00    
         
Celkem     457 811,00   7 000,00  
         
      450 811,00  
         
         
Schváleno na zasedání zastupitelů obce dne 9.2.2021    
      Jana Šrédlová   
      starostka obce  
         

ČEZ – odečet elekroměrů 26.2.2021 až 14.3. 2021

CEZD_letak

ČEZ – Odečet elektroměrů

Omluva za nadměrné množství emailů

Vážení spoluobčané,

jak jste možná zaregistrovali, několik minulých měsíců nefungovala emailová upozornění na nové příspěvky na obecních stránkách. To se podařilo o uplynulém víkendu opravit.

Bohužel to způsobilo odeslání upozornění na mnoho starších příspěvků, což mohlo působit zmatečně. Za to se omlouváme.
Nyní by již měla emailová upozornění opět chodit tak, jak jste byli zvyklí dříve.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace.

Petr Suchý 

Oznámení o konání zasedání 9.2.2021

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   9. 2.2021 od 18 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. ČEZ – smlouva o VB na pozemku p.č. 480/25
 5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
 6. Podání žádosti o dotaci – Program stabilizace a obnovy venkova
 7. Rozpočtové opatření č.4/2020
 8. Vlajka Tibet
 9. Havárie kanalizace
 10. Dodatek ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o koupi části pozemku p.č. 650
 12. Žádost o příspěvek  – ochránci přírody a tělesně postižení
 13. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 2.2.2021

Svěšeno z úřední  desky dne: 

Prodej známek na popelnice

 Od dnešního dne zahájen prodej známek na popelnice.

Cena:

52 vývozů 2620,-Kč

41 vývozů 2170,- Kč

26 vývozů 1500.-Kč

12 vývozů 900,- Kč

11 vývozů 800,- Kč

Jednorázový vývoz 80,- K

 

Žádáme o dodržení protipandemických opatření!!! 

 

 

 

Čištění a kontrola komínů

Vážení spoluobčané, v letošním roce nebude Obecní úřad Smědčice  zajišťovat objednávky na hromadné čištění a kontroly komínů vzhledem k těžké komunikaci s kominíkem, který toto prováděl. Tyto služby si můžete samostatně objednat na níže uvedeném kontaktu, mají zástupce i  pro naší oblast:

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

 

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 26.1.2021

 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč

 

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 774 538 916

 

                                                                              S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o

                                                                                                                Malá Morávka 287, 793 36

                                                                                                                                                                          IČO:  04346971

 

 

 

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

 

LETÁK čištění komínů

Vývoz popelnic – 26 vývozů v liché týdny

Pokud máte vývoz popelnic jednou za 14 dní – 26 vývozů za rok, je vývoz každý lichý týden.

Nyní došlo k tomu, že poslední týden roku 2020 byl 53, tedy lichý (vývoz 28.12.2020) a první vývoz v novém roce byl v 1 týdnu (vývoz 4.1.2020).Další vývoz  bude v týdnu třetím, tedy 18.1.2021.Svozová firma přislíbila, že v tomto neobvyklém případě vyveze u 26 vývozů i případný komunální odpad co se do popelnic nevejde, uložený mimo popelnici v pevném pytli.