Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 16.8.2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  16.8.2022 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Vodovodu a kanalizace
  5. Zrušení OZV o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 1/2022
  6. Změna OZV o volném pohybu psů – jiný formát mapy
  7. Rozdělení sdružení obcí Polygon na obce sdružené v MR Radnicko
  8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  9.8.2022

Sejmuto z ÚD:

Koncert na konci léta 3. 9. 2022

Smědčický divadelní spolek Smečka vás srdečně zve na večerní zábavu, která se koná
v sobotu 3. září 2022 od 20:00 v Obecním domě ve Smědčicích.
K tanci a poslechu zahraje kapela KLUCÍ Z PŘEDMĚSTÍ.
Těšíme se na vás!

Český telekomunikační úřad – informace pro občany

Telekomunikační úřad - informace pro občany

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích

VV - opatření obecné povahy úprava - stanovení provozu na pozemních komunikacích

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Počet a sídlo volebního okrsku

Počet členů OVK

Počet členů OVK

Prázdniny a vyřízení osobních dokladů

LETAK_Letní sezóna a vyřízení osobních dokladů_2022