Vodovod a kanalizace

Smědčice – kanalizace

Cílem projektu je zajištění odvedení a čištění odpadních vod v obci Smědčice. Odkanalizování je řešeno gravitačními a tlakovými stokami včetně čerpacích stanic s výtlakem do nové ČOV o kapacitě 800EO v Bušovicích. Nově bude připojeno na kanalizaci 300 obyvatel. Vybudujeme 3 624 m gravitační kanalizace, 241 m tlakové kanalizace a 1420 m kanalizačních výtlaků.

Smědčice – vodovod

Cílem je vybudování systému pro zásobování pitnou vodou obyvatel obce Smědčice. Nově bude připojeno na veřejný vodovod 255 obyvatel. Vybudujeme 5 358 m vodovodu (z toho je vodovodní přivaděč o délce 2060,2 m) a 700 m vodovodních přípojek. Nový přerušovací vodojem 2×50 m3 bude vykrývat hodinové špičky v obci Smědčice. 

Logo EU a text Spolufinancováno Evropskou unií

VodovodKanalizaceLetak_Smedcice-small
PK-povinna_publicita-doplněná