Divadelní hra Zkouška 10. 5. 2022

Divadelní spolek Smečka vás srdečně zve na další reprízu divadelního představení Zkouška,
která se koná 10. 5. 2022 v 19.30 v Obecním domě ve Smědčicích.

Pokud si chcete rezervovat místa, prosím, pište na divadlosmecka@seznam.cz.

Těšíme se na vás!

Informace k chystané výstavbě vodovodu a kanalizace

INFORMACE

K VÝSTAVBĚ VODOVODU A KANALIZACE

Vážení spoluobčané,

Dne 5.4. 2022 jsme obdrželi Územní rozhodnutí a stavební povolení k vodnímu dílu ve společném řízení „Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“. Za měsíc toto nabyde právní moci.

Je dokončena zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele, což je zohledňováno při získání dotace.

V naší obci se bude (na základě výsledků místního   referenda obce Smědčice) budovat jak vodovod, tak kanalizace,  napojení do kanalizace je dle zákona č.274/2001 Sb.  povinné.

Dalším krokem je na zasedání zastupitelstva obce schválit  výši příspěvku pro nemovitost na přípojky od hlavního řadu po hranici pozemku daného objektu (od hranice pozemku po napojení domu si každý provádí a hradí sám).

Tímto  vás žádáme  o sdělení kontaktu – telefonního čísla a čísla popisného nebo evidenčního nemovitosti (popř. č. parcelního, pokud není číslo popisné či evidenční zatím přiděleno), která se bude připojovat nejpozději do 15.5.2022,  a to buď mailem na mailovou adresu: podatelna@smedcice.cz.  nebo  písemně vhozením do poštovní schránky na budově OÚ, případně je možné odevzdat  na OÚ  v úředních hodinách.

Poskytnuté kontakty budou předány projektové firmě FIALA PROJEKTY s.r.o. Praha. Pracovníci firmy vás budou kontaktovat a navštíví Vás za účelem zakreslení přípojek do projektu. Dohodnutá cena projektu přípojek bude 3000,- Kč za jednu přípojku (někteří nechtějí přípojku na vodovod),  5.000 Kč na vodovod i kanalizaci  (hradí vlastníci připojované nemovitosti).  

V srpnu bychom měli vědět, zda jsme obdrželi dotaci a pokud ji obdržíme  na podzim by pak mělo dojít k zahájení   realizace celé akce, která by měla být do 2 let hotova.

 

Děkuji  za spolupráci                                                     Jana Šrédlová . starostka obce 

                              

 

Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška - dań z nemovitosti

Divadelní hra Zkouška – 26. 4. 2022

Divadelní spolek Smečka vás srdečně zve na představení Zkouška, které se koná 26. 4. 2022 v 19.30
v Obecním domě ve Smědčicích.

Pokud si chcete rezervovat místa, prosím, pište na divadlosmecka@seznam.cz.

Těšíme se na vás!

 

Upozornění pro majitele psů

Na poli směrem k Liškárně, vlevo od cesty jsou rozsypány modré granule.Pes, který se tam pohyboval musel být ošetřen na veterině s podezřením na otravu.

Než se zjistí, co je to za granule, raději psy  na pole nevoďte.

 

Čištění koupaliště 7. 5. 2022

V sobotu 7. května 2022 od 9:00 proběhne čištění koupaliště ve Smědčicích.
Přijďte prosím pomoci všichni, kdo můžete. Máte-li rýžové koště, rejžák, hrablo nebo lopatu,
vezměte je s sebou. Na nohy jsou vhodné holínky.
Občerstvení je zajištěno. Těšíme se na vás!
Bližší informace podá starostka Jana Šrédlová, tel. 724 181 354

Májka a pálení čarodějnic 30. 4. 2022

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve na smědčické hřiště v sobotu 30. dubna 2022 od 18 hodin.

Postavíme májku, abychom uvítali jaro, a zapálíme oheň a čarodějnici, abychom se ochránili
před zlými duchy.

Od 18 hodin bude také připravený nenáročný program nejen pro děti.

Na večerní oheň si s sebou vezměte něco na opékání, prodej piva a občerstvení bude zajištěn na místě.

Těšíme se na Vás!