Informace pro občany, kteří si objednali kompostéry

Objednané kompostéry mají být dodány v červnu 2021. Ihned po upřesnění termínu jejich dodání vás budeme informovat a na základě smlouvy s obcí individuálně kompostéry předávat.

Sčítání lidu 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Nalezeno odrostlé štěně retrívra

 

 

MAJITEL NALEZEN!!!

Včeraa ve večerních hodinách byla nalezena fena, odrostlé štěně retrívra, momentálně je u nálezce.

Majitel,nebo někdo, kdo by věděl, čí by mohla být  prosím   o zavolání na číslo 724 181 354

Sběrné místo na odpady – provozní doba

Od soboty 20.3.2021 bude opět pro trvale přihlášené občany otevřeno sběrné místo na odpady, a to každou sobotu od 16 do 17 hodin.

Je možno ukládat tyto odpady: bioodpad (zvlášť větve a zvlášť ostatní bioodpad), velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, lino apod.)  a kovy.

Není možné ukládat stavební odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a vysloužilé elektrozařízení

Vypouštění fekálií do obecní kanalizace

Přesto, že je zakázáno přečerpávat fekálie ze septiků, jímek a žump do obecní kanalizace, stále se najdou jedinci, kteří tak činí.

Nejenom, že tím narušují životní prostředí, ale i obtěžují spoluobčany nadměrným zápachem. Opakovaně tímto žádáme občany, aby této činnosti zanechali, nebo bude obec nucena se obrátit na ČIŽP s žádostí o kontrolu vytipovaných nemovitostí. Stejně tak žádáme majitele ČOV, aby se o ČOV starali dle návodu výrobce a povolení MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, které obdržel každý žadatel o umístění ČOV.

Děkujeme.
Jana Šrédlová

Změna jízdního řádu linkové dopravy od 7.3.2021

vzhledem k vládním opatřením přechází veřejná linková doprava od 7. března do prázdninového režimu. Datum ukončení prázdninového režimu bude souviset se spuštěním běžné výuky na základních školách, a to alespoň pro jeden ročník. O změně Vás budu samozřejmě informovat. Informace jsou též k nalezení zde: https://www.idpk.cz/cz/nova-opatreni-vlady-k-cestovani-verejnou-dopravou/

 

Seznam změn na běžných jízdních řádech k 7. březnu naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jizdnich-radu-bus-od-7-3-2021/

Oznámení o konání sčítání lidu 2021

sčítání lidu 2021