Osoby přihlášené k trvalému pobytu versus rozpočet obce

Vážení spoluobčané, touto výzvou chceme oslovit především ty z vás, kteří nejste přihlášení k trvalému pobytu ve Smědčicích.

Podstatnou část příjmů obce tvoří podíl na celostátně vybíraných daních. V loňském roce tyto příjmy tvořily 1 778 000 Kč, což bylo 72% celkových příjmů naší obce.

Z každé osoby přihlášené k trvalému pobytu v naší obci plyne do obecního rozpočtu cca 5700 Kč. Pokud je tato osoba navíc plátcem daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, dostává obec 30% z této daně této osoby. V loňském roce činil tento příjem 345 000 Kč.

Obyvatel Smědčic, který není přihlášen k trvalému pobytu ve Smědčicích, je přihlášen k trvalému pobytu v jiné obci a přispívá tak do jejího obecního rozpočtu.

Pokud by ve Smědčicích žilo např. 50 nepřihlášených osob, přichází obec každý rok o 285 000 Kč.
Protože mezi těmito osobami je řada podnikatelů, přichází obec o další příjem v řádech statisíců Kč ročně.

Každý obyvatel obce využívá služby, které jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Většina obyvatel touží po lepších cestách, vodovodu, kanalizaci, o rozšíření veřejného osvětlení a dalších investičně náročných položkách, na které v obecním rozpočtu nezbývá.

Prosíme obyvatele Smědčic, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v naší obci a nemají vážný důvod se nepřihlásit, aby se k trvalému pobytu ve Smědčicích přihlásili.
Pokud máte vážný důvod se k trvalému pobytu ve Smědčicích nepřihlásit, zvažte, jakým způsobem přispějete do obecního rozpočtu, ať finančním nebo materiálním darem či provedením nějaké práce.

Přehled příjmů zmíněného typu za rok 2010 tis.Kč
Daň (30%) z příjmu fyz. osob ze SVČ 345
Ostatní příjmy z daní vyplácené na osobu 1433
tj. na jednu přihlášenou osobu cca 5700 Kč  
Celkem (tj.72% celkovým příjmů) 1778
Celkové příjmy obce za rok 2010 2471
Příklady výdajů z rozpočtu na rok 2011 tis. Kč
Dopravní obslužnost (ČSAD, MHD) 170
Školné za žáky základních škol 150
Kulturní a společenské akce 33
Veřejné osvětlení (elektřina, opravy) 85
Úklid sněhu z komunikací 12
Investice do dopr. komunikací 250
Svoz tříděného odpadu 25
Svoz nebezpečného odpadu 10
Péče o obecní zeleň 63

Revize komínů

OÚ oznamuje, že revize komínů proběhne postupně během dne 19.3.2011 od 8:00 hodin.

Dnešní (19.3.) revize komínů byla ukončena. Pokud jste měli revizi objednanou a kominík nedorazil, přijde v sobotu 9.dubna. Další zájemci o revizi či vymetení komínů se mohou přihlásit u starostky nebo na Obecním úřadě.

Jarní úklid obce

V sobotu 16.4.2011 se bude konat jarní úklid obce. Sraz v 8.30 před budovou OÚ. Udělejte si prosím čas, práce bude pro všechny.

Podrobnosti doplníme později do tohoto příspěvku.

Vepřové hody

Dne 2.4.2011 v 11.00 se před budovou OÚ (Hospoda u paňáka) uskuteční „vepřové hody“ s tradiční českou zabíjačkou. Řezníci z Třemošné vám nabídnou zabíjačkové pochoutky: ovar, zabíjačkovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenku, zabíjačkový guláš a další dobroty. Od 13.00 zahraje „Lidová muzika z Chrástu“. Přijďte pojíst, popít a pobavit se. Do budovy „bývalého krámu“ jsou zváni od 13.00 všichni pamětníci na setkání s kronikářem Jiřím Hecem.

Všichni jste srdečně zváni!

Setkání se zastupitelstvem obce

Vážení spoluobčané,

srdečně vás zveme na setkání se zastupitelstvem obce, které proběhne v pátek 1.4. 2011 v 19.00 v budově „bývalého krámu“. Zastupitelé vás seznámí s vyhodnocenou anketou, se svými prioritami a plány.

Přijďte diskutovat a sdělit nám vaše názory

Sčítání lidu, bytů a domů 2011

Sčítací obvod: 354006

Sčítací komisař: Rajchartová Věra

Průkaz č.: 00-11-99058

Telefon: 371795339

Platnost od: 03.03.2011

Seznam čísel popisných:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 114, 116

Seznam čísel evidenčních:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45

Obec: Smědčice

Poslední rozloučení se zesnulým starostou obce Bušovice

Poslední rozloučení se zesnulým starostou obce Bušovice Pavlem Čechurou se uskuteční v pondělí 7.března 2011 ve 14 hodin ve Velké obřadní síni Ústředního hřbitova v Plzni. Doprava zajištěna autobusy – autobusová zastávka nad OÚ ve 13:15 hodin.