Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 14.12. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 • Určení zapisovatele
 • Volba ověřovatelů
 • Schválení programu
 • Schválení rozpočtu na rok 2012
 • Rozpočtové úprava č.2
 • Smlouva o bezúplatném převodu pozemků KN č 605 a 607
 • Volba inventarizační komise
 • Žádost o povolení zahájení stavebních prací, na náklady vlastníků okolních pozemků-komunikace na poz. 510/1, 515/7,515/52,515/8
 • Odstoupení místostarosty
 • Volba nového místostarosty
 • Koupě pozemku p.č.532/4 a 533/14 z vlastnictví fyzických osob
 • Zrušení usnesení č.64/11
 • Upravené podmínky prodeje pozemku p.č.109,schválení kupní smlouvy
 • Různé
  • tříděný odpad
  • budoucnost „hospody“
 • Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.12. 2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 Břasy 1

OZNÁMENÍ


o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

OBEC SMĚDČICE

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr koupit

pozemky:

Více >

Mikulášský expres „Lucius“

Dne 4. prosince 2011 se konají jízdy zvláštních vlaků vedených parní lokomotivou 310.072

Původní leták

Více >

Naháňka v polesí Kokotsko dne 26.11.2011

Dne 26.11.2011 se koná od 8.30 do 16 hod. v polesí Kokotsko naháňka na černou zvěř.
Omezte, prosíme, v této době z bezpečnostních důvodů volný pohyb v lese.
Děkujeme za pochopení.

MS Kohout

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2012

Návrh rozpočtu

Přerušení dodávky elektřiny dne 24.11.2011

Dne 24.11.2011 bude v naší obci přerušena dodávka elektřiny z důvodu prořezu vedení NN a kácení stromů v blízkosti vedení NN. Od kapličky k Bušovicím bude přerušena dodávka elektřiny od 9. do 10. hodin, na návsi, směr hospoda a Sedlecko od 10. do 12. hodin.
Děkujeme s ZČE za pochopení. Jana Šrédlová