Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o Návrhu Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje …

Hromadné očkování psů

Oznámení MVDr. Ladislava Bejčka-očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 18.5.2013 od 10.40 do 11 hod ve Smědčicích u hospody. Očkuje se každoročně, cena za očkování psa je 150,-Kč.

Čištění koupaliště

V sobotu 11.5.2013 od 9:00 proběhne čištění koupaliště. Přijďte prosím pomoci (máte-li rýžové koště, či rejžák, vezměte jej s sebou). Občerstvení zajištěno.

Od 14:00 proběhne zápas v hokejbale na dně koupaliště.

V.Sosna

Návrh nočního spoje MHD

V minulých dnech jsme do vašich poštovních schránek doručily dotazník k náhrhu nočního spoje MHD.
Tento spoj by jezdil v opravdu brzkých ranních hodinách
v pátek, v sobotu a ve svátek.Odjezd v 0.50 hod. z Plzně, v 1.25 příjezd do Smědčic, dále přes Bušovice a Sedlecko zpět do Smědčic a Plzně-cca v 1.52 u Mrakodrapu(více informací na dotazníku).
Vzhledem k tomu, že je malý předpoklad pro využití našimi občany, prosím o sdělení, zda a jak často by někdo z Vás spoj
využíval.
Vyplňte, prosím, dotazník v papírové podobě a do 10.5.2013  vhoďte do poštovní schránky na úřadě, starostce nebo napište na mail úřadu (podatelna@smedcice.cz) zda předpokládáte spoj využívat.
Děkuji.Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 6.5.2013

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 6.5.2013 v 19.00 na Obecním úřadě

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Žádost o finanční podporu – nemocnice Rokycany
 5. Budoucí smlouva o připojení odb. elektrického zařízení na poz. p.č. 505
 6. Vyjádření k projektové dokumentaci – výstavba RD na pozemku p.č. 418/17 a 418/18
 7. Dodatek ke smlouvě s RWE
 8. Nabídka CODEXIS
 9. Dohoda o změně katastrální a obecní hranice mezi obcemi Bušovice a Smědčice
 10. Různé
 11. Diskuze a připomínky občanů

  starostka obce Jana Šrédlová

  Vyvěšeno na úřední desce dne 29.04.2013

  Svěšeno z úřední desky dne:

Akce – pro vás, s vámi – duben, květen, červen

SMĚDČICE 2013

DUBEN

SOBOTA 13. 4. – JARNÍ ÚKLID OBCE

ÚTERÝ 30. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

SOBOTA 11. 5. – ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ

ČERVEN

SOBOTA 1. 6. – DĚTSKÝ DEN – DEN DĚTÍ

V neděli 12. května se uskuteční neformální návštěva Prahy, za účelem podpory rodačky ze Smědčic Petry Kondrové, která se zúčastní International Prague Marathon.

Těšíme se na vás, V. Sosna a spol.