Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Oznámení o záměru koupit a prodat, či směnit pozemky

Poděkování

Uplynulou sobotu se uskutečnil Dětský den. Na našem hřišti se vystřídalo přes 70 dětí nejen ze Smědčic. Protože nenastala vhodnější příležitost, je mou milou povinností poděkovat J. Beránkovi, který dětem zařídil skákací hrad, panu hospodskému Nohovi a hlavně těm nejmenovaným, kteří pomohli svou energií a časem. Za sebe i děti Vám všem děkuji.

Vláďa Sosna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 13.6.2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení kupní smlouvy p.č. 49 a 591
 5. Schválení závěrečného účtu a celoročního hospodaření včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  a přijetí opatření.
 6. Schválení stavebního povolení RD
 7. Schválení prodeje pozemku 356/11
 8. Příspěvek na Zvíkoveckou kytičku
 9. Koupě a prodej pozemku
 10. Oprava potrubí přítoku koupaliště
 11. Schválení zaměření budovy OÚ
 12. Různé
  • oznámení o ukončení nájmu
  • žádost o pronájem
 13. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.6.2011

Svěšeno z úřední desky dne:

Informace o dětském hřišti

Vážení spoluobčané, milé děti.

Vy, kdo jste byli na Vánočním zpívání, nebo na loňském Dětském dnu jistě víte, že Smědčice patří v současnosti, co do věkového průměru, mezi „nejmladší“ obce v kraji. Z 250 přihlášených občanů je 48 dětí ve věku do 12 let (60 ve věku do 18).

Tato skutečnost nás přivedla k myšlence zvelebit a rozšířit jednu ze dvou odpočinkových lokalit obce. Požární nádrž a asfaltové hřiště plní funkci společenského prostoru, kde se můžeme v průběhu roku scházet a pořádat kulturní i sportovní akce. Přesto nám chybí prostor pro nejmenší.

Oslovili jsme proto několik firem, které se zabývají realizací dětských hřišť. Po pečlivém zvážení jsme vybrali firmu Tomovy parky, jejíž sortiment a nabídka nejlépe plní naše představy. Vybrané herní prvky, včetně půdorysu hřiště, budou k nahlédnutí při Dětském dnu a poté na OÚ. Uvědomujeme si, že obec, disponující rozpočtem 2 mil. Kč ročně, nemůže plně hradit náklady na hřiště (370 tis.), proto jsme v lednu požádali o dotaci z programu „Oranžové hřiště“, kterou vypisuje ČEZ (žádali jsme o 300 tis.). Bohužel nám přišlo vyjádření, že jsme nebyli úspěšní (ze 700 žádostí bylo vybráno 30).

V současnosti hledáme další možnosti získání prostředků na realizaci dětského hřiště (nejen z dotačních programů). Pokud by někdo z Vás mohl přispět zkušenostmi, či radou, kontaktujte mně osobně, telefonicky nebo e-mailem (607763745, sosna16@seznam.cz).

Předem děkuji za jakýkoli nápad, či inspiraci. S pozdravem Vláďa Sosna.

Pozvánka na Dětský den

Dne 4.6. 2011 od 14:00 se koná na hřišti ve Smědčicích Dětský den. Více informací na obecních vývěskách.

V. Sosna

Poděkování

Uplynulou sobotu se podařilo vyčistit koupaliště. Zúčastnili se:

L. Kruml, V. Beneš, V. Jonáš, M. Jonáš, O. Sosna, B. Sosnová, J. Přibyl, O. Blecha, L. Pešek, S. Liling, K. Rotenborn, M. Šmíd, P. Kopecký, P. Šneberger, A. Froydová. Výraznou měrou pomohli i bušovičtí hasiči K. Chrasta a M. Majer

Dále se podařilo, hlavně díky P. Turkovi a O. Blechovi, zabetonovat přístřešek na dřevo u hřiště, který bychom v brzké době rádi dokončili.

Jménem OÚ všem zúčastněným děkuji. V. Sosna

Očkování psů

V sobotu 28.května v době od 10.40 do 11 hodin provede pan Bejček očkování proti vzteklině.Všichni zájemci se mají dostavit ve zmíněném čase před bývalou hospodu.