Nové služby kosmetického salonu

LÍČENÍ

 • denní
 • večerní
 • svatební
 • na fotografii (tabla, modelky apod.)

S využitím francouzské dekorativní kosmetiky Estéé Lauder, Margaret Astor a španělské značky Laukrom.

Dále nově nabízíme PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS TECHNIKOU ŘASA NA ŘASU zn. MIRACLE LASHES.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Salon Aromatica – tel. 604 251 207

www.salon-aromatica.cz

Anketa – Co bych zlepšil ve své obci Smědčice – 2011

Vážení spoluobčané,

do ruky se Vám dostává elektronická forma ankety zastupitelstva obce, jejímž cílem je zjištění názoru Vás, občanů Smědčic, na jednotlivá veřejná témata a napovědět tak vedení obce k jakým cílům a prioritám naší krásnou ves nadále směřovat. Děkujeme Vám, že hlasujete přímo elektronicky zde na obecním webu.

Anketa má čtyři části. První část se zabývá současným stavem. Druhá část zjišťuje názor na plány do budoucna. Třetí část monitoruje priority obyvatel vesnice. V závěrečné čtvrté části můžete obci nabídnout Vaši pomoc. Vyplnění dotazníku zabere několik minut. Výsledky ankety budou zveřejněny na internetových stránkách obce.

Děkujeme za Váš zájem a čas, který vyplnění věnujete. Anketa probíhá do 18.3., poté bude uzavřena a vyhodnocena. Váš názor nás zajímá!

Anketu dostanete v nejbližších dnech i v papírové podobě do svých poštovních schránek. Elektronické verzi dáváme přednost, usnadňuje vyhodnocení.

Zastupitelstvo obce Smědčice.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14. února 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Změna územního plánu
 6. Výběr nového nájemce hospody
 7. Organizační záležitosti
 8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05. 02. 2011
Svěšeno z úřední desky dne:

Smědčický maškarní bál

Zveme všechny holky, kluky a jejich dospěláky na Smědčický maškarní bál, který se uskuteční v sobotu 19.2.2011 od 15:00 v našem „kulturním krámu“.

 • Vstupné je velmi dobrovolné … pro dospěláky min. 30 Kč.
 • Občerstvení – nápoje pro děti zajistí obec, pro dospělé snad nově příchozí hospodský. Dobrůtky z kuchyně maminek a babiček.
 • Muziku zajistí „hudební mág Kuba“.
 • Během odpoledne proběhne nespočet soutěží.
 • V maskách budou vítány nejen děti ale i dospělí. (Ti méně odvážní ať vezmou sobě na hlavu jakoukoliv pokrývku, která tímto bude považována za masku)
 • Součástí maškarního bálu bude vyhlášení fotosoutěže „Smědčické čepice“, která bude probíhat do září, kdy proběhne výstava v rámci Svatováclavské poutě.

Těšíme se na vás
Vláďa Sosna a spol.

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby – Stavba rodinného domu a domovní ČOV na pozemku parc. č. 509/9 v katastrálním území Smědčice.

Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Záměr o pronájmu pohostinství v obci Smědčice

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 31. ledna 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Vyjádření k žádosti o výstavbu ostrůvku a příjezdové komunikace p. Čechury
 6. Žádosti o dotace
 7. Zpráva inventarizační komise
 8. Organizační záležitosti
  • dohody o hmotné zodpovědnosti
  • smlouvy o provedení práce
  • směrnice č. 3/2011 O příjímání petic a stížností
  • směrnice č. 4/2011 O účetnictví obce
  • další činnost sboru dobrovolných hasičů
  • dětský maškarní ples a turnaj v ping pongu
 9. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 01. 2011
Svěšeno z úřední desky dne: