Pozvánka – Chrástecké ručičky

6. ročník turistického pochodu okolím Chrástu

Datum konání: sobota 20.4.2013

Kde:
Start i cíl na tenisových kurtech v Chrástu.

Start:
trasa 6 km a trasa 12 km – 9,00 – 11,00 hod.
trasa 20 km – 9,00 – 10,00 hod.

Do cíle musí všichni dojít nejdéle do 16,00 hod.!!!

Startovné: děti do 6 let zdarma,
děti od 6 do 15 let – 10 Kč,
účastníci starší 60 let – 20 Kč,
ostatní 30 Kč

Každý účastník obdrží mapku s trasou. U Kokotských rybníků (trasa 12 a 20 km) a v cíli na tenisových kurtech (trasa 6 km) obdrží každý účastník pečivo a buřt k opečení na ohni (v ceně startovného). Po příchodu do cíle každý dostane účastnický list a bude zde možnost dalšího občerstvení.
Děti do 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělých!

Srdečně Vás zvou:
OÚ Chrást ve spolupráci s
Kulturním a sportovním výborem

Originální plakát

Jarní úklid obce

Vážení spoluobčané a milé děti,

zítra v sobotu 13. 4. se bude od 9:00 konat jarní úklid obce a okolí. Sraz u obecního úřadu.

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 2.4.2013 v 19.00 na Obecním úřadě.

Program zasedání:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Žádost o finanční podporu – Centrum pro těl. postiž.
  5. Pronájem pozemku p.č.127 od Pozemkového úř.
  6. Vyjádření ke stavební dokumentaci
  7. Smlouva na přelož. elektroměru a rezervace příkonu s ČEZ
  8. Žádost o poskytnutí dotace z ÚP na uklízení veřejného prostranství
  9. Různé
  10. Diskuze a připomínky občanů

Vyvěšeno na úřední desce ………………..

Svěšeno z úřední desky …………………..

Starostka obce Jana Šrédlová

Velikonoce v muzeu

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Vás srdečně zve na Velikonoce v muzeu konané na Bílou sobotu dne 30.3. 2013 od 9 do 16 hodin v expozičních
prostorách Muzea Dr. Bohuslava Horáka.

Více na plakátu.

Vyhodnocení výzvy – pojmenuj náš Obecní dům

Vážení spoluobčané!

Je mou milou povinností oznámit vám výsledky hlasování, které se týkají výzvy – pojmenuj náš Obecní dům. Z takřka 90 hlasovacích lístků se nám vrátilo 31. Všem, kdo věnovali čas a energii výběru nejpřijatelnějšího názvu (z 13 navržených), děkuji. Způsob vyhodnocení probíhal stylem 1. místo – 3 body, 2. místo – 2 body, 3. místo – 1 bod.

Součtem všech hlasovacích lístků jsme došli k výsledkům:

1. Obecní dům (38 bodů)

2. Obecní dům – Krám (32 bodů)

3. Obecní dům – Pohoda (22 bodů)

4. Obecní dům – Smíšenka (15 bodů)

5.-7. Obecní dům – Hnízdo (10 bodů)

5.-7. Obecní dům – SMEkárna (10 bodů)

5.-7. Obecní dům – Doupě (10 bodů)

8. Obecní dům – U nás (9 bodů)

9. Obecní dům – Mlýnek (7 bodů)

10. Obecní dům – Banka (5 bodů)

11. Obecní dům – Vzducholoď  (4 body)

12. Obecní dům – Bouda (3 body)

13. Obecní dům – InSpirála (1 bod)

Po roznesení hlasovacích lístků nám přišel ještě jeden návrh a to Obecní dům – U Náců (statek, na jehož základech stojí Obecní dům, obývala rodina Náců). Tento návrh bohužel nemohl být zařazen do hlasování. Přesto za něj děkuji.

Dnem otevření upravené budovy bude bývalý krám přejmenován na „Obecní dům“. O tomto datu budete včas informováni.

V. Sosna