6. ročník štípání holubiček

14. 12. se od 13 hodin uskuteční v Obecním domě 6. ročník štípání holubiček. Pokud se chcete seznámit s touto prastarou dovedností a vyrobit si štípanou holubičku, čápa či páva přijďte a vezměte s sebou odlamovací nůž nebo kuchyňský nožík s útlou čepelí. Dřevo, teplé nápoje a vlídné přijetí bude připraveno. Vy, co jste se zúčastnili štípání v minulých letech, přineste, prosím, své výtvory pro inspiraci nově příchozím.

Těším se na Vás. V. Sosna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 16.12.2014 od 18.30 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2015
 5. Směna pozemků dle Oznámení o záměru obce ze dne 14.11.2014
 6. Žádost o příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení pro ZŠ Chrást
 7. Určení zástupců do DSO zásobování vodou Bušovice – Smědčice
 8. Rozpočtové opatření č.4
 9. Změna v systému třídění komunálního odpadu (kovy a bio odpad)
 10. Smlouva s firmou EKO KOM
 11. Různé
 12. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 9.12.2014

Svěšeno z úřední desky dne

Naskenované oznámení

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu: „Zateplení Obecního domu Smědčice“.

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Smědčice – Vrtaná trubní studna

Akce pro Vás – prosinec 2014

– PÁTEK 5. 12. OD 16:00OD – MIKULÁŠ

 • kontakt na Mikuláše – telefon: 607 763 745, e-mail: mikulas.smedcice@seznam.cz
 • volejte, pište nejpozději do pondělí 1.12., ať má Mikuláš dostatek času se připravit

– NEDĚLE 14. 12. OD 13:00OD – ŠTÍPÁNÍ HOLUBIČEK

– PONDĚLÍ 22. 12. OD 17:00OD – MYŠÍ POHÁDKA (Milena Jelínková a její Divadélko Nána)

– STŘEDA 24. 12. OD 14:00KAPLIČKY – VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

 • 1. ZKOUŠKA – SOBOTA 6. 12. OD 10:00OD – pouze děti, které hrají na hudební nástroj
 • 2. ZKOUŠKA – SOBOTA 13. 12. OD 10:00OD
 • 3. ZKOUŠKA – PONDĚLÍ 22. 12. OD 13:00 DO 15:00OD

Těšíme se na Vás!

Taneční kurzy pro dospělé

Hoďte se do gala a přijďte si zatančit do Obecního domu! Během šesti nedělních večerů se pod vedením profesionálních tanečních mistrů naučíme tančit tak, až se bude každý taneční sál v dalekém okolí třást na naši účast na jejich zábavě!

Taneční budou probíhat pod vedením Věry Šimečkové a Tomáše Urbana z Taneční školy V + T vždy v neděli od 19 do 21 hod. První lekce proběhne 11. ledna (při velkém počtu zájemců může být kurz zopakován od 22. února). Cena závisí na počtu zájemců – v případě maximálního naplnění kurzu 10 páry by byla cena 650,- na osobu. V případě zájmu se hlaste do 16. 12. Martinu Jonášovi na email martin.jonas@klikni.cz nebo přes poštovní schránku s modrou velrybou.

leden – únor 2015

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2015

Návrh rozpočtu