Oznámení k volbám do Evropského parlamentu

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.4.2014

Na základě ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu,

jmenuji do funkce zapisovatele

p. Renatu Blechovou, bytem Smědčice 24

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaná verze s podpisem a razítkem

Veřejná vyhláška – změna územního rozhodnutí na stavbu Smědčice

Změna územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. 502/23 v k.ú. Smědčice

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko

Závěrečný účet

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Smědčice

Oznámení

Korálkování

Dne 12.4.2014 v 18.00 v Obecním domě se můžete s Martinou Valkovou naučit vyrábět krásné náhrdelníky, nárámky a náušnice. Přijďte maminky s dcerami (i malými), ale i maminky bez dcer a slečny bez maminek i muži jsou vítání. Vstupné dobrovolné min. 30,- a malý finanční obnos sebou na zakoupení korálků. Uvidíte bude Vás to bavit.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Spoluobčané,

v našich poštovních schránkách se objevila komerční nabídka firmy, která nám nabízí provedení kontroly úniků tepla domů. Nabídka může vyvolat mylný dojem, že provedení kontroly je všeobecně povinné. Takto to není. Např. na Informačním portálu Ministerstva průmyslu a obchodu se lze dočíst, že doložit energetickou náročnost budovy průkazem energetické náročnosti budovy musíme při:

a.) výstavbě nových budov,

b.) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

c.) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a.) nebo b.).

Jarní úklid obce

Vážení spoluobčané a milé děti,

v sobotu 12. 4. se bude od 8:30 konat jarní úklid obce a okolí. Sraz u Obecního domu.