Oznámení ke stálému seznamu voličů obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.5.2014

Oznámení ke stálému seznamu voličů obce Smědčice

Každý občan obce Smědčice, který má volební právo, má možnost nahlédnout do stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, ( 23. a 24. 5. 2014), aby se ujistil, zda je v seznamu zapsán.

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument s podpisem a razítkem

Poplatky z nájmu hrobového místa

Oznámení

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj

Vyhláška

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů jmenuji do okrskové volební komise v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petra Suchého, bytem Smědčice 55, 338 24

p. Janu Šrédlovou, bytem Smědčice 17, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 16 písm. d zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 1.5. 2014 v 19.30 hod. v úřadovně OÚ

Smědčice 28.4.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument

Svoz nebezpečného odpadu

V úterý 13.5.2014 v 15.40 na návsi proběhne svoz nebezpečného odpadu, pneumatik z osobních vozů a vysloužilého elektro zařízení. Do nebezpečného odpadu patří : chemikálie, zbytky barev, ředidel, olejů, textil těmito látkami znečištěný, materiál obsahující azbest atd.

Pálení čarodějnic

První letošní „outdoorové“ sousedské setkání se uskuteční v předvečer prvního máje u hřiště. Od 18 hodin bude připraveno několik aktivit pro děti inspirovaných starými lidovými zvyky (výroba čarodějnice, stezka za pokladem a další).

Děti upotřebí kromě dobré nálady nůžky! Na večerní oheň doporučujeme vzít s sebou buřty, pivo bude.

A pak už nás čeká jen ten pozdní večer, kde borový zaváněl háj 🙂

Město Rokycany: otevření rozhledny na Kotli

Město Rokycany vás zve na slavnostní otevření rozhledny na Kotli 10. května 2014 13:00 hodin

Program:

  • slavnostní zahájení a otevření rozhledny
  • doprovodný program s hudební skupinou Second Band a jejich hosty
  • volný vstup na rozhlednu
  • opékání špekáčků, bude odměnou pro všechny zdatné turisty, kteří se zúčastní slavnostního otevření rozhledny.

Nápoje pro malé i velké bude možno zakoupit u stánku
minipivovaru U Stočesů.

Programem bude provázet Petr Jančařík.

Jak k rozhledně?
Po značené modré turistické trase!
11:00 – vyjde od radnice na Masarykově náměstí
organizovaná skupina pro ty, kteří nechtějí jít
sami nebo neznají trasu
11:50 – odjezd autobusu ze zastávky MHD
autobusového nádraží, který přiblíží méně zdatné
turisty do vzdálenosti cca 1,5 km od rozhledny na
vrchol stoupání komunikace Rokycany – Veselá.
Zpáteční autobus bude přistaven v 15:00 tamtéž.