Svoz nebezpečného odpadu

V úterý 13.5.2014 v 15.40 na návsi proběhne svoz nebezpečného odpadu, pneumatik z osobních vozů a vysloužilého elektro zařízení. Do nebezpečného odpadu patří : chemikálie, zbytky barev, ředidel, olejů, textil těmito látkami znečištěný, materiál obsahující azbest atd.

Pálení čarodějnic

První letošní „outdoorové“ sousedské setkání se uskuteční v předvečer prvního máje u hřiště. Od 18 hodin bude připraveno několik aktivit pro děti inspirovaných starými lidovými zvyky (výroba čarodějnice, stezka za pokladem a další).

Děti upotřebí kromě dobré nálady nůžky! Na večerní oheň doporučujeme vzít s sebou buřty, pivo bude.

A pak už nás čeká jen ten pozdní večer, kde borový zaváněl háj 🙂

Město Rokycany: otevření rozhledny na Kotli

Město Rokycany vás zve na slavnostní otevření rozhledny na Kotli 10. května 2014 13:00 hodin

Program:

  • slavnostní zahájení a otevření rozhledny
  • doprovodný program s hudební skupinou Second Band a jejich hosty
  • volný vstup na rozhlednu
  • opékání špekáčků, bude odměnou pro všechny zdatné turisty, kteří se zúčastní slavnostního otevření rozhledny.

Nápoje pro malé i velké bude možno zakoupit u stánku
minipivovaru U Stočesů.

Programem bude provázet Petr Jančařík.

Jak k rozhledně?
Po značené modré turistické trase!
11:00 – vyjde od radnice na Masarykově náměstí
organizovaná skupina pro ty, kteří nechtějí jít
sami nebo neznají trasu
11:50 – odjezd autobusu ze zastávky MHD
autobusového nádraží, který přiblíží méně zdatné
turisty do vzdálenosti cca 1,5 km od rozhledny na
vrchol stoupání komunikace Rokycany – Veselá.
Zpáteční autobus bude přistaven v 15:00 tamtéž.

Oznámení k volbám do Evropského parlamentu

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.4.2014

Na základě ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu,

jmenuji do funkce zapisovatele

p. Renatu Blechovou, bytem Smědčice 24

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaná verze s podpisem a razítkem

Veřejná vyhláška – změna územního rozhodnutí na stavbu Smědčice

Změna územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. 502/23 v k.ú. Smědčice

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko

Závěrečný účet

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Smědčice

Oznámení