Kontejnér na posekanou trávu

V sobotu 28.6.2014 bude po celý den na návsi přistaven kontejnér na posekanou trávu a zbytky rostlin.

Město Rokycany: Nařízení č.3/2014

Nařízení č.3/2014, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím

Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k náhradním restitucím.

Seznam pozemků

Text k nabídce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.6.2014 od 19 hodin v sále Obecního domu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení Závěrečného účtu
 5. Rozpočtové opatření
 6. Přesunutí zpomalovacího prahu
 7. WC na koupališti
 8. Veřejné osvětlení
 9. Prodej komunikace
 10. Různé
  • schválení výstavby studny
  • chodník před OÚ
  • zbourání stavby na hřbitově
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.06.2014
Svěšeno z úřední desky dne:

Kontejnér na posekanou trávu

V sobotu 14.6.2014 od 17 do 17.45 hod. bude na návsi pod kaštany přistaven kontejner na posekanou trávu.Další sběr a odvoz trávy proběhne v sobotu 28.6.2014

Z pohádky do pohádky

Soubor Karkulka a ZUŠ Chrást vás zvou na hudebně-dramatické pásmo

Z pohádky do pohádky

V sobotu 31.5.2014 v Lidovém domě v Chrástu od 17:00 hodin.
Vystoupí také Chrástecký lidový soubor.

Plakát

Dětský den – Den dětí

7.6.2012 ve Smědčicích na hřišti pod „Stříbrným jezerem“

Program:

 • 14:00 – slavnostní nástup, hraní si, modelování, malování
 • 17:00 – „Modrá pohádka“ – Milena Jelínková a její divadlo „Nána“
 • 18:30 – zapálení ohně a opékání buřtů
 • za soumraku bubnování se Zdeňkem Drahošem

Přineste s sebou:

 • trička na pomalování
 • deky na povalování
 • plavky na plování
 • krém na opalování

Vstupné: děti – zdarma, dospělí – velmi dobrovolné (min. 30 Kč)

V případě přívalu deště se vše kromě ohně bude konat v Obecním domě.

Těšíme se na vás, V. Sosna a spol.