Nohejbalový turnaj 2006

Dne 26.8.2006 se ve Smědčicích konal druhý ročník nohejbalového turnaje trojic o pohár Obecního úřadu. Na místním hřišti se sešlo sedm týmů. Obecní úřad zajistil pro hráče sud piva a občerstvení. O diplomy a odměny se rozdělily po šestihodinovém klání týmy:

  • 1. místo – BUŠMENI – J. Trnka, J. Kokoška, R. Tomášek
  • 2. místo – BUBŘINY – M. Majer, P. Jílek, P. Michl
  • 3. místo – MLASTA – T. Lorenc, T. Hrbačka, J. Fišer

Pohár se jmény vítězů bude vystaven ve smědčickém pohostinství a to do příštího roku, kdy se o něj nohejbaloví příznivci opět utkají.

Dětský den 2006

Dne 3.6.2006 proběhla v naší vísce na hřišti oslava dětského dne. Za účasti mnoha dětí i rodičů byly zahájeny soutěže o sladké ceny. Na hřišti byl pro děti ZDARMA skákací hrad. Pro dospěláky byl k dispozici občerstvovací stan. Součástí dětského dne bylo i vystoupení westernového ježdění. Kůň Béda a kovboj Martin předvedli mnoho zajímavých jezdeckých ukázek.
Večer byl zapálen oheň a kdo měl zájem opekl si buřty. Mnoho dospěláků zůstalo do pozdních nočních hodin, aby vypili všechen tekutý proviant.
Dětem i rodičům se den i večer líbil. Škoda že není dětský den každý měsíc.

Vánoční zpívání koled 2005

Na štědrý den proběhlo u kapličky vánoční zpívání. Zpívání koled, svařené víno, betlem to vše patří ke štědrému dni. Vánoční zpívání proběhlo v příjemné atmosféře.

Vánoční dětská diskotéka 2005

Smědčice zažili krásnou vánoční dětskou diskotéku. Za účasti mnoha dětí, ale i mladých slečen a mladíků začal dj hrát v 16.00 hod. Chvíli trvalo, než se dali všichni do tance. Pak se, ale zábava rozproudila nebývalým tempem. Slečny Irena, Pavla a Linda měly připravené zábavné soutěže a do těch se pustily úplně všechny děti. Dokonce měly připravenou soutěž i pro dospělé a to jste neviděli jaký se rozproudil boj kdo vyhraje.
Nakonec proběhlo vyhodnocení diskotéky organizátory akce. Starosta dospělé organizátory odměnil bylinným likérem značky BECHEROVKA.

Soutěže:

  • tanec s pomerančem – pár tancuje s pomerančem na čele, pomeranč nesmí spadnout
  • tanec na novinách – kdo déle vydrží tancovat na novinách, nesmí se přešlápnout
  • židličková soutěž – vždy o židličku méně než je tanečníků, na koho nevyjde židlička musí z kola ven

Vítání občánků 2005

Dne 12.11.2005 proběhlo první velké vítání nových občánků obce Smědčice. Za účasti sedmi dětiček a jejich rodičů i prarodičů. Součástí vítání občánků byl i krátký kulturní program. Rodiče nových občánků se zapsali do kroniky a nakonec si všichni připili na zdraví dětiček.

Oprava kapličky

Díky iniciativě mladé krve ve Smědčicích proběhla ve dnech 27.8. – 29.8. oprava kapličky. Byla opravena zvonice, pozlacena koule na věžičce, nově natřena fasáda a interiér kapličky byl vymalován a upraven.

Podle pamětí JUDr. Richarda Krofty, byla kaple ve Smědčicích vystavěna mezi léty 1850-1860 plzeňským měšťanem Františkem Adalbertem Svátkem. Kaple byla zasvěcena sv. Václavovi a při ní založena svatováclavská fundační mše. Fundační mše se měla v kapli sloužit ještě počátkem 50. let 20.století.
F.A.Svátek v roce 1850 koupil Telínský mlýn spolu s pozemky. Dnes se Telínský mlýn zve „Spálený mlýn“.

Po dokončení bude uskutečněna slavnostní pouť ke kapličce.
Obnovíme dlouholetou historickou Václavskou pouť ve Smědčicích.

Dětský den 2005

Dětský smích, dětská radost to vše jsme dnešní den zažili.
Od 14.hod začaly soutěže o mlsoty. Hod míčky na cíl, lovení kachniček, běh s vodou na čas, lasování (máme ve vesnici kovboje), to vše prožívaly děti i dospělí. Kdo přišel, ten vyhrál. V podvečer přijela policie, aby nám ukázala výcvik služebního psa, zadržení recidivisty a další zajímavé akce. Děti byly nadšené, mnoho dospělých si uvědomilo, že s naší policií to ještě není tak špatné jak se stále píše v novinách.
Po tomto programu byl slavnostně zapálen oheň a pečení buřtů. Dětský den oslavili i rodiče skleničkou dobrého vína. Příští rok zase v červnu nashledanou.