Historie Smědčic I.

Vesnice leží v nadmořské výšce 384m. Její pojmenování je vysvětlováno jako ves lidí Smiedkových, nebo Smědcových. Vesnice se poprvé v písemných pramenech připomíná v roce 1243, kdy je doložen vladyka Abraham ze Smědčic jako svědek na darovací listině chotěšovského klášteru.

Vesnice zpočátku náležela drobné šlechtě, v roce 1283 je jmenován Kurát, v letech 1361-1375 Dluhovoj. V roce 1379 Smědčice drželi Sezema a Borek, vladykové z Chrástu. V polovině následujícího století tu nalézáme Buška z Vrtby, v roce 1484 je zmiňován Jošt z Tupadel.

V první polovině 16.století se zde objevují Malesičtí z Poutnova. K roku 1553 se váže první zpráva o zdejší tvrzi, lze však předpokládat, že stála již mnohem dříve. V roce 1581 prodal Jan Malesický tvrz, dvůr a ves Smědčice, ves Střapole a pustotinu Sedlecko Plzni, k městskému panství patřila vesnice až do roku 1848.

V roce 1655 jsou zde uváděni 3 sedláci, jeden selský grunt zvaný Bastlykovský byl opuštěný. Hospodařilo tady 5 chalupníků a zahradník. V polovině 18.století žilo ve Směčicích 12 hospodářů včetně kováře pracujícího v panské kovárně, 6 podruhů, obecního pastýře a mlynáře. Stál tu ovčín a poblíž vesnice byl provozován mlýn o dvou kolech.

V roce 1850 zde vznikl obecní úřad, který vykonával činnost až do konce druhé světové války. Pod jeho správu patřila také obec Sedlecko. Obyvatelé Sedlecka za první republiky usilovali o osamostatnění, jejich snaha však byla neúspěšná. V květnu 1945 nahradil obecní úřad MNV. V roce 1949 byla obec přiřazena k okresu Plzeň-město. Po jedenácti letech byla včleněna zpět k rokycanskému okresu a v červnu 1960 byla spolu se Střapolí, Bušovicemi a Všenicemi sloučena pod MNV Bušovice. V rámci tohoto celku setrvaly až do konce roku 1990, kdy se obec po svobodných volbách konaných dne 24.11. 1990 osamostatnila. Sedlecko zůstalo pod správou Obecního úřadu v Bušovicích.

Zdroj: Rokycansko na starých pohlednicích.

Vánoční dětská diskotéka 2006

V sobotu 16.12.2006 se uskutečnila v naší vesnici vánoční dětská diskotéka. Z této akce se stává už tradice. K tanci hrál DJ Hajajs. Děti tancovali a soutěžily o sladké ceny. Na konci diskotéky se do soutěže pustili i dospěláci a s radostí si zahráli soutěž o židle (vždy o židli méně).

Foto: Milan Racek, Eva Šimaliaková

Vítání občánků 2006

V neděli 19.11.2006 proběhlo slavnostní vítání nových občánků obce Smědčice. Akce se zúčastnilo pět nových dětiček se svými rodiči. O kulturní program se postarala děvčata z místní Lidové školy umění.

Svatováclavská pouť 2006

Dnes proběhla tradiční smědčická poutní slavnost. Za účasti faráře v kapli sv.Václava byla celebrována mše svatá. Po této události na návsi začala hrát dudácká kapela. Panímámy upekly koláče a otcové se postarali o pitný režim. Pohoštění bylo podáváno zdarma. Mnoho starousedlíků i nových občanů obce se sešlo na této tradiční akci.
Odpoledne se všichni přemístili na obecní hřiště, kde bylo dáváno divadelní představení hrané herci z divadla Alfa. Hra byla plná nečekaných zvratů, dětem se líbila.
Na závěr byl zažehnut tradiční táborák s pečením vuřtů a občerstvením. Velmi důkladně všichni dospěláci připíjeli na památku Svatého Václava. Tradiční svatováclavská pouť ve Smědčicích byla opět vydařená. Příští rok opět na Václava.

Nohejbalový turnaj 2006

Dne 26.8.2006 se ve Smědčicích konal druhý ročník nohejbalového turnaje trojic o pohár Obecního úřadu. Na místním hřišti se sešlo sedm týmů. Obecní úřad zajistil pro hráče sud piva a občerstvení. O diplomy a odměny se rozdělily po šestihodinovém klání týmy:

  • 1. místo – BUŠMENI – J. Trnka, J. Kokoška, R. Tomášek
  • 2. místo – BUBŘINY – M. Majer, P. Jílek, P. Michl
  • 3. místo – MLASTA – T. Lorenc, T. Hrbačka, J. Fišer

Pohár se jmény vítězů bude vystaven ve smědčickém pohostinství a to do příštího roku, kdy se o něj nohejbaloví příznivci opět utkají.

Dětský den 2006

Dne 3.6.2006 proběhla v naší vísce na hřišti oslava dětského dne. Za účasti mnoha dětí i rodičů byly zahájeny soutěže o sladké ceny. Na hřišti byl pro děti ZDARMA skákací hrad. Pro dospěláky byl k dispozici občerstvovací stan. Součástí dětského dne bylo i vystoupení westernového ježdění. Kůň Béda a kovboj Martin předvedli mnoho zajímavých jezdeckých ukázek.
Večer byl zapálen oheň a kdo měl zájem opekl si buřty. Mnoho dospěláků zůstalo do pozdních nočních hodin, aby vypili všechen tekutý proviant.
Dětem i rodičům se den i večer líbil. Škoda že není dětský den každý měsíc.

Vánoční zpívání koled 2005

Na štědrý den proběhlo u kapličky vánoční zpívání. Zpívání koled, svařené víno, betlem to vše patří ke štědrému dni. Vánoční zpívání proběhlo v příjemné atmosféře.