Poplatky je možno zaplatit v hotovosti, na OÚ Smědčice  v úředních hodinách v úterý  17- 19 hodin, nebo po telefonické domluvě  (mobil : 724 181 354) se starostkou během pracovních dnů dopoledne.

bankovním převodem (cca 2 pracovní dny před vyzvednutím  nálepek na popelnice), na účet 19022381/0100, VS – číslo popisné,  do zprávy pro příjemce –  příjmení + druh platby (popelné, stočné, pes).

 

Za vývoz popelnic

Od roku 2022 má povinnost platit poplatky za KO každý vlastník nemovitosti, kdo platí poprvé, musí vyplnit Ohlášení plátce poplatku ( formulář najdete pod informací), je možné přinést na OÚ již vyplněný ( pouze nově přihlášení poplatníci).

Platí pro 120 litrové popelnice, poslední vývoz na loňské samolepky bude 26.2.2024, dle druhu vývozů

52 vývozů   5616,- Kč  každý týden v pondělí

41 vývozů   4428,- Kč  říjen až duben každý týden, květen až září  jednou za 14 dnů

26 vývozů   2808,- Kč  liché týdny v pondělí

12 vývozů   1296,- Kč   jednou za měsíc, vždy poslední pondělí

11 vývozů   1188- Kč  letní svoz květen až září  jednou za 14 dnů

jednoráz         108,- Kč  

Ohlášení plátce poplatku

 

Za držení psů

Platí se od 3 měsíců věku psa. Poplatek za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč / rok. Pokud  již psa nedržíte, je nutné psa na OÚ do 15 dnů  odhlásit z evidence  psů.

Přihláška psa

 

Stočné

Platí každý, kdo má nemovitost napojenou na jednotnou obecní kanalizaci (tedy každý, kdo nemá odpadní nebo srážkovou vodu na svém pozemku řešenou vsakem nebo svedenou do jímky, kterou pravidelně nechává vyvézt), po podepsání smlouvy s obcí (smlouvu najdete pod informacemi). 

Poplatek na rok 2024 je stanoven na 300,- Kč +12 % DPH za nemovitost, smlouva se podepisuje pouze při první platbě

 

 

Smlouva+kanalizace

 

Podminky odvádění odpadních vod