Od 1.4.2023 bude každou lichou sobotu od 16 do 17 hodin otevřeno sběrné místo na odpady (ohrada).

Občané Smědčic zde mohou ukládat tyto odpady:

Bio odpad : větve ze stromů a keřů, trávu, listí, zbytky rostlin …

Velkoobjemový odpad : nábytek, koberce, matrace, kufry …

Železo a kovy