Po dobu výstavby vodovodu jsou kontejnery na bio odpad a místo pro sběr kovového odpadu  v ohradě (sběrné místo na odpady) pro občany naší obce volně k dispozici od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin. V dny státních svátků  a za nepříznivého počasí uzavřeno.

Do menšího kontejneru ukládejte listí, trávu, malé větve, mech apod., do většího kontejneru větve.

 

Kontejner na velkoobjemový odpad je uzamčen, odpad se ukládá po dohodě se starostkou na tel. 724 181 354.

 

Při pohybu po sběrném místě dbejte na zvýšenou opatrnost s ohledem na možný provoz stavebních strojů