Vodovod, kanalizace – veřejná schůze

V pondělí 9.8.2021 v 18 hodin se uskuteční v Kulturním domě v Bušovicích společná schůzka ohledně plánovaného budování vodovodu a kanalizace. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investiční akci, je důležité, aby se s projektem seznámilo co nejvíce občanů, proto Vás žádáme, kdo může, ať se do Bušovic dostaví, i  s ohledem na přítomnost projektanta, který zodpoví vaše dotazy.

Projekt vodovodu a kanalizace je k nahlédnutí na OÚ Smědčice

 

Odstávka elektřiny 6.8.2021

Odstávka elektřiny 8.2021

Rozpočtové opatření 1/2021

Obec Smědčice, Smědčice 323, 338 24 Břasy 

IČ. 00573850

 

Rozpočtové opatření č.1/2021 k provedení změny rozpočtu na rok 2021

Výdajová část 

paragraf   položka        slovní označení                           Kč (zvýšení)           Kč (snížení)

2212          5171            opravy cest                                 550 000,00

Celkem                                                                             550 000, 00           0,00

 

                                                           více výdajů o         550 000,00   

 

Vyhotovila Veronika Dolejšová dne 29.6.2021

 

Schváleno zastupiteli obce Smědčice dne 9.7.2021                        Jana Šrédlová, starostka obce

 

Jirkův pohár 31. 7. 2021

V sobotu 31. 7. 2021 v 15:00 se na hřišti uskuteční již DESÁTÝ ročník prestižního hokejbalového turnaje – Jirkův pohár. Zveme všechny hráče hokejbalu a fanoušky vesnického sportu, aby si s námi přišli zahrát. Kromě sportovního oblečení, dobré obuvi a nadšení není třeba zhola nic. Veškeré ostatní vybavení, včetně občerstvení, bude zajištěno, nicméně, pokud máte svoji oblíbenou hokejku, vezměte si ji s sebou.

Martin Jonáš

Charitativní koncert v dýšinském kostele 3. 7. 2021

Zasedání zastupitelů obce 9.7.2021

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční  v pátek 9.7.2021 od 16 hodin v Obecním domě.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Smlouva o uložení odpadu s Rumpold s.r.o.

5. Smlouva s městem Plzeň o výpůjčce pozemků

6.Diskuze

 

                                         Jana Šrédlová, starostka obce

Vyvěšeno na ÚD 2.7.2021

Pomoc obcím zasaženým tornádem

Informační leták - OBEC OBCI OBČAN OBCI

 

Transparentní účty pro postižené obce (003)