Svatováclavská pouť

Veřejné zasedání zastupitelů 14.9.2021 od 18 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   14. 9.2021 od 18.00 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva o zřízení VB č.IV-12-0016255/VB/001 ( p.č. 910)
  5. Rozpočtově opatření 2/21
  6. Nahlášení pojistné události   – pád stromu – průběh
  7. Veřejnoprávní smlouva s městem Rokycany – přestupky
  8. Kanalizace
  9. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

Rozpočtové opatření 2/2021

  Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy      
  IČ: 00573850        
             
  Rozpočtové opatření č. 2/2021 k provedení změny v rozpočtu na rok 2021      
             
  Výdajová část        
  paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)  
  3723 6122 Štěpkovač, velkokapacitní kontejnér a kompostéry 131 000,00      
  Celkem     131 000,00   0,00    
             
      více výdajů o  131 000,00    
             
  Vyhotovila Veronika Dolejšová dne 7. 9. 2021.   
             
  Ve Smědčicích dne        
        Jana Šrédlová     
        starostka obce    
             
             

Koncert na konci léta 28. 8. 2021

Smědčický divadelní spolek Smečka vás srdečně zve na večerní zábavu, která se koná
v sobotu 28. srpna 2021 od 20:00 v Obecním domě ve Smědčicích.
K tanci a poslechu zahraje kapela KLUCI Z PŘEDMĚSTÍ.
Těšíme se na vás!

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace (dopravní obslužnost)

Smlouva dotace dopravní obslužnost 2021

Aktuální projektová dokumentace k vodovodu a kanalizaci

Aktuální stav (5. srpna 2021) projektové dokumentace vodovodu a kanalizace je k nahlédnutí na následujícím odkazu: https://smedcice.cz/vodovod/?dir=PD-2021_08_05

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Minimální počet členů OVK, Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Smědčice, 338 24 Smědčice 32

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

v obci Smědčice 

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se           budou konat ve dnech   8. a 9. října 2021

 stanovuji

 dle  ustanovení § 14c  písm. c)  zákona o volbách  do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

minimální počet členů okrskové volební komise : čtyři

 

Ve Smědčicích dne 25. 7. 2021                        Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

 

 

 

———————————————————————————————————————————————

Poskytnutí informací o počtu a sídlech okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Obecní úřad Smědčice                                                                                       Smědčice  25.7.2021

Smědčice 32

338 24   p. Břasy 1

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 8. a 9. října 2021

 

Dle § 14 c odst.1 písm. f  zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku:

V obci Smědčice je 1 volební okrsek, se sídlem Smědčice 32

 

 

                                                                               Jana Šrédlová

                                                                               starostka obce