Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.1.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.1. 2012 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě pozemku st. parc. č. 508
 5. Smlouvy o dohodě o provedené práci
 6. Záměr pronajmout nebytové prostory – pohostinství
 7. Schválení změny způsobu vytápění pohostinství
 8. Schválení odměny nové místostarostky
 9. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2011
 10. Schválení odpisového plánu
 11. Směrnice o účetnictví na rok 2012
 12. Směrnice o cestovních náhradách na rok 2012
 13. Schválení vyřazení majetku za rok 2011
 14. Podání žádosti na dotaci od Úřadu práce – úklid obce
 15. Různé
  • vyjádření zastupitele k odměně zastupitele
  • zpráva kontrolního výboru
  • dotace na obnovu kulturních památek
  • plánované kulturní akce
 16. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 11.01. 2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2012

Poplatky za svoz komunálního odpadu  a psy v roce 2012 :
Více >

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Záměr obce koupit pozemek p.č. 508 k. ú. Smědčice.

Přání s vůní Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
čas neuvěřitelně běží a jsou tady opět Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce. Dny plné zvláštní atmosféry, které se snažíme trávit se svými blízkými.
Dovolte mi, popřát Vám i jménem zastupitelů naší obce, nejen pěkné a radostné Vánoce, ale i do nového roku pevné zdraví, lásku, štěstí a spokojenost.
Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří jste naší obci i sebemenším způsobem pomohli. Vážíme si každé pomoci.
Děkuji a ještě jednou přeji opravdu pěkné a pohodové Vánoce.
Jana Šrédlová

Vánoční zpívání

Na Štedrý den ve 14:00 se u kapličky ve Smědčicích uskuteční vánoční zpívání. Všichni jste srdečně zváni.

V. Sosna a děti

Štípání holubiček

18.12. se od 15 hodin uskuteční v kulturním krámu 3. ročník štípání holubiček. Pokud se chcete seznámit s touto prastarou dovedností a vyrobit si štípanou holubičku, čápa či páva přijďte a vezměte s sebou odlamovací nůž nebo kuchyňský nožík s útlou čepelí. Dřevo, svařák a vlídné přijetí bude připraveno. Vy, co jste se zúčastnili štípání v minulých letech, přineste, prosím, své výtvory pro inspiraci nově příchozím. Těším se na Vás V. Sosna