Informace

Nový spoj MHD

Obecní úřad zajistil nový spoj MHD.Od 16.2.2013 bude jezdit v pracovní dny spoj MHD i v 8.25 hod z naší obce směr Plzeň.Jízdní řád bude včas vyvěšen.
Jana Šrédlová

Návrh opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha

Návrh opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného (Apus apus) a jeho sídel.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 4.2.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Pojištění obce
  5. Pracovníci na úklid obce
  6. Různé
  7. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 28.1.2013

Svěšeno z úřední desky dne:

Výsledky druhého kola volby prezidenta ČR ve Smědčicích

138 voličů ze 191 přihlášených k trv.pobytu (72,25%)

2 voliči na voličský průkaz

3 neplatné hlasy (prázdné obálky)

ing.Miloš Zeman 39 hlasů

Karel Schwarzenberg 98 hlasů

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí. Smědčice – vrtaná studna na pozemku parc. č. 515/4 v katastrálním území Smědčice

Maškarní brum-bál, turnaj v ping-pongu – den poté

Uplynulý víkend se uskutečnily v prostoru našeho nevelkého krámu dvě akce. V sobotu maškarní brum-bál z Medvědího království a v neděli již třetí ročník turnaje v ping-pongu.

Maškarního se zúčastnilo 55 masek (40 dětí, 15 dospělých) a nespočet medvědů, včetně medvěda ledního.

Do turnaje v ping-pongu se přihlásilo 20 sportovců, z nichž jsme utvořili 6 družstev. Vyhráli tito: 1. místo – Šmoulové, 2. místo – Ondatry, 3. místo Dream team (o zbytek se poprali Lední medvědi, Bam bum a Psí vojáci).

Obě akce splnily to hlavní, společně prožitý čas a hromadu srandy.

Děkuji všem, kteří se na uplynulém víkendu podíleli. V.Sosna

Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta ČR – II kolo v obci Smědčice


Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta ČR – II kolo v obci Smědčice