Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.4.2014

Na základě ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu,

jmenuji do funkce zapisovatele

p. Renatu Blechovou, bytem Smědčice 24

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaná verze s podpisem a razítkem