Změna územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. 502/23 v k.ú. Smědčice