V úterý 13.5.2014 v 15.40 na návsi proběhne svoz nebezpečného odpadu, pneumatik z osobních vozů a vysloužilého elektro zařízení. Do nebezpečného odpadu patří : chemikálie, zbytky barev, ředidel, olejů, textil těmito látkami znečištěný, materiál obsahující azbest atd.