VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Vánoční zpívání 24. 12. 2022

Obec Smědčice vás srdečně zve na tradiční Vánoční zpívání koled u kapličky. Letos se opět sejdeme
na Štědrý den ve 14:00, abychom naladili tu správnou vánoční atmosféru.

Společně se všemi zpěváky a hudebníky se těšíme na Vaši návštěvu.

Novoroční koncert – zájemci

Zdravím všechny příznivce hudby a umění vůbec.

V neděli 15. ledna 2023 odpoledne se v Obecním domě uskuteční tradiční „Novoroční koncert“.
Bude mi potěšením, když se jako v předchozích letech, stanete součástí koncertu a přispějete svým uměním do programu. Omezení neexistují. Stačí mít jen chuť přijít a vystoupit na pódium. Můžete sami, s kamarádem, s dospělákem. Žánr není určený a umění není jen o hudbě. Pokud máte chuť zarecitovat báseň nebo zatančit, tak se nerozpakujte, protože i taková vystoupení do programu patří.

Stačí, když mi do 10. ledna 2023 pošlete e-mail nebo SMS s těmito údaji:
název skladby či textu
jméno autora
jméno účinkujícího či účinkujících
nástroj/ zpěv/ recitace/ tanec

kontakt: regiba@seznam.cz, mobil: 608 238 341

Na setkání se těší Regina Babková

Zasedání zastupitelů obce 14.12.2022 od 19 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná ve středu  14.12.2022 od 19 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozpočtu na rok 2023
  5. Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.16/2020
  6. Dodatek č. 17 ke smlouvě o odvozu a odstranění TKO
  7. OZV o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci
  8. Společné zadávání TDI (vodovod, kanalizace)
  9. Společné zadávání BOZP (vodovod, kanalizace)
  10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  6.12.2022

Sejmuto z ÚD:

 

Zrušení odstávky dodání elektřiny 12.12.2022

Zrrušní odstávky dodávky elektřiny 12.12.2022

Změna jízdního řádu od 11.12.2022

Změna JŘ od 11.12.2022

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2023

návrh rozpočtu 2023 (1)