Úřední deska

Harmonogram prací na výstavbě vodovodu a kanalizace, kontakty na odpovědné osoby

Kontakty:

Technický dozor – Michal Ryneš, tel.  607 045 130 , mail: rynes@stavebni-podpora.cz

Autorský dozor  – Marek Fiala, tel. 607 887 718, mail: projekty@fialaprojekty.cz

Firma Bagger BS s.r.o. Mýto  – stavbyvedoucí   p.Hemerka , tel.: 724 440 304, mail: hemerka@bagger.cz

                                                                        – jednatel Tomáš Chvojan, tel.: 724 440 380, mail: chvojan@bagger.cz

Od pomníku směrem na Bušovice a Litohlavy stavbu bude provádět firma POHL

Firma POHL cz, a.s. – stavbyvedoucí  Jiří Bureš, tel.: 601 372 593, mail: Bures.ml@pohl.cz

                               – hlavní stavbyvedoucí Jan Budín, tel.: 602 727 715, mail.Jan.Budin@pohl.cz

 

Harmonogram prací voda+ kanál
postup prací vodovod a kanalizace
HMG - Bušovice a Smědčice (POHL)

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  10.10.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Finanční prostředky u ČSOB
  5. Venkovní přístřešek
  6. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  3.10.2023

Sejmuto z ÚD:

 

VV – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV úprava provozu na pozemní komunikaci Stupno - Sedlecko

Schválený závěrečný účet obce Smědčice za rok 2022

Závěrečný účet 2022 schválený
FIN 12_2022
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Vodovod a kanalizace – upřesnění termínů výběru plateb a schůze v Bušovicích

Zájemci o zpracování projektu přípojek na vodovod a kanalizaci (včetně podání žádosti  o územní řízení či souhlas a inženýrské činnosti s tím spojené)  firmou FIALA PROJEKTY, s.r.o. mohou přijít zaplatit poplatek  na OÚ Smědčice v těchto termínech:

úterý 20.6.2023 od 15 do 19 hod

úterý 27.6.2023 od 15 do 20 hodin

pátek 30.6.2023 od 14 do 17 hodin

Platba se bude vybírat pouze v hotovosti, na základě vyplněné objednávky a plné moci pro jednání na stavebním úřadě (k dispozici pod zprávou k vyplnění předem, ale budou i při platbě na OÚ). Cena za zpracování  projektové dokumentace včetně podání žádosti o územní řízení  či souhlas je 5000,- Kč za obě přípojky. Někteří nechtějí vodovod, případně spadají pod k.ú. Chrást, kde bude pouze vodovod, pak je cena za jednu přípojku 3000,- Kč. Po zaplacení budou postupně projektanti obcházet domy a řešit s Vámi, kudy přípojky povedou, stavebním úřadem schválená dokumentace  pak bude k vyzvednutí na OÚ Smědčice, termín zveřejníme obvyklým způsobem.

Pokud  nechcete zpracovat dokumentaci od firmy PROJEKTY FIALA, s.r.o., můžete  oslovit jinou firmu.

 

Dále bude 14.8.2023 od 17.30 hod v Kulturním domě v Bušovicích veřejné  setkání se zástupci firem, které budou stavbu realizovat, kde  vám podají informace a  seznámí např. s harmonogramem prací.

12.9.2023 budeme předávat staveniště a začne se ,,kopat“.

 

 

Objednávka přípojka kanál k.ú. Smědčice

Objednávka přípojka voda + kanál Smědčice

Objednávka přípojka voda k.ú. Chrást

_Plná moc_Smědčice_vzor kanalizace

_Plná moc_Smědčice_vzor voda+kanál

_Plná moc_Chrást_vzor

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace (doprava nadstandard)

Doprava dotace podepsaná nadstandart (1)