Úřední deska

VV – oznámení o doplnění podkladů řízení

VV- oznámení o doplnění podkladů řízení

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Obecní úřad Smědčice                                                                                       Smědčice  17.08.2020

Smědčice 32

338 24   p. Břasy 1

Mobil: 724 181 354

Email: podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev kraje, které se uskuteční 2. a 3. října 2020

 

Dle § 15 odst.1, písm. f zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

V obci Smědčice je 1 volební okrsek, volební místnost je na adrese Smědčice 32, část Obecní dům

 

                                                                               Jana Šrédlová

                                                                               starostka obce  

 

 

    info počet a sídlo v. okrsky [.pdf, 161 KB]           

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby – stanovení minimálního počtu členů OVK [.pdf, 171 KB]

 

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

 

 

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje, dle §15 odst. 1 písm. c) zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů OVK v obci Smědčice okrsek 1: 4 včetně zapisovatele.

 

 

  Ve Smědčicích 3. 8. 2020                                                             Jana Šrédlová, starostka obce

Závěrečný účet obce Smědčice za rok 2019

Závěrečný účet 2019 [.doc, 76,5 KB]

Výkaz FIN 12/2019 [.pdf, 67,8 KB]

Výkazy k účetní závěrce [.pdf, 156 KB]

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 [.pdf, 1,6 MB]

VV – zahájení řízení o změně stavby před dokončením

VV – zahájení řízení – změna stavby před dokončením [.pdf, 2.4 MB]

Závěrečný účet MR Radnicko za rok 2019

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko za rok 2019 – NÁVRH [.pdf, 120 KB]

Příloha [.pdf, 1 MB]

Rozvaha [.pdf, 85 KB]

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu [.pdf, 397 KB]

Zpráva auditora [.pdf, 439 KB]

Výkaz zisku a ztráty [.pdf, 78 KB]

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 16. 6. 2020

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se bude konat v Obecním domě 16. 6. 2020 od 16 hodin.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Schválení ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Účetní závěrka , závěrečný účet obce za rok 2019
  5. Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ uložení kNN  p.č. 910
  6. Cenové nabídky na projekt vodovodu + smlouva o dilo
  7. Pozemky obce + pachtovní smlouva
  8. Různé
  9. Diskuze

    

                  Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

Vyvěšeno na El. ÚD  7. 6. 2020