Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v pondělí   29.4.2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Žádost o příspěvek ČSOP, Centrum zdravotně postižených, ZDRAVOTNÍ KLAUN, Linka bezpečí, Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí v ČR
  5. Umístění klimatizace v místnosti pro setkávání občanů
  6. Žádost o snížení kooficientu daně z nemovitosti – Osecká zemědělská
  7. Smlouva o DTM
  8. Výběr odpovědné osoby – provozování vodovodu a kanalizace
  9. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti
  10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  22.4.2024

Sejmuto z ÚD: