záměr darovat pozemek p.č. 505-3
Bezúplatný převod majetku