Veřejné zasedání zastupitelů obce se uskuteční ve středu 29.12.2010 od 19 hodin ve společenské místnosti OÚ.

Program:

  1. Schválení rozpočtu na rok 2011
  2. Úprava rozpočtu na rok 2010 č. 8
  3. Finanční grant
  4. Odstoupení člena finančního výboru
  5. Volba člena finančního výboru
  6. Volba člena kontrolního výboru
  7. Volba inventarizační komise
  8. Diskuze – připomínky občanů

Vyvěšeno: 21.12.2010
Svěšeno: