138 voličů ze 191 přihlášených k trv.pobytu (72,25%)

2 voliči na voličský průkaz

3 neplatné hlasy (prázdné obálky)

ing.Miloš Zeman 39 hlasů

Karel Schwarzenberg 98 hlasů