Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí. Smědčice – vrtaná studna na pozemku parc. č. 515/4 v katastrálním území Smědčice