Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 4.2.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Pojištění obce
  5. Pracovníci na úklid obce
  6. Různé
  7. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 28.1.2013

Svěšeno z úřední desky dne: