Úřední deska

Záměr obce dát do výpůjčky prostory OD pro zájmové spolky či skupiny občanů

Záměr - vypůjčka OD
nabízené prostory OD

Oznámení o zasedání zastupitelů obce 5.4.2022 – ZRUŠENO PRO NEMOC

 

                                               

                            

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   5.4.2022 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Linka bezpečí – žádost o podporu
 5. Svaz tělesně postižených – žádost podporu
 6. Krajský úřad Plzeň – žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
 8. Seznam vyřazeného majetku
 9. Souhlas se stavbou – aktualizace – ČEZ- připojení nového odb. místa p.č. 675
 10. Souhlas s dělením pozemku p.č. 515/6 a se stavbou  2 RD
 11. Smlouva o společném zadání veř. zakázky na stavební práce na akci Vodovod Bušovice+ Smědčice – a Bušovice + Smědčice – ČOV + kanalizace
 12. Stočné na rok 2022
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 14. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 29.3. 2022

Svěšeno z úřední  desky dne:              

 

 

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

26269_21 SMĚ OOP MUP na parc 475 (3)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

26271_21 SMĚ OOP MUP na parc 421-1 (2)

Oznámení o záměru obce – výpůjčka místnosti pro setkávání občanů

Záměr - výpůjčka místnosti pro setkáváro setkávání občanů

VV- opatření obecné povahy – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí labe

VV- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Rozpočtové opatření 6 a 7/2021

RO 6_2021 (1)
RO 7_2021 (1)