Úřední deska

VV – Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

26269_21 SMĚ návrh OOP MUP B 11 (5)

VV – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV-opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejné zasedání zastupitelů obce 25. 10. 2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v pondělí  25. 10. 2021 od 18.30 hodin v Obecním domě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva s ČEZ – připojení nového odběrného místa
  5. Žádost o příspěvek pro Babybox Rokycany
  6. Schválení přijetí dotace pro akci Smědčice havárie kanalizace
  7. Smlouvy o přeložkách plynu
  8. Výsledek místního referenda
  9. Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce 17. 10. 2021

                                      Jana Šrédlová, starostka obce

VV- návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

VV - návrh Aktualizace č.3 zásad územního rozvoje PL. kraje

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace (dopravní obslužnost)

Smlouva dotace dopravní obslužnost 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Minimální počet členů OVK, Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Smědčice, 338 24 Smědčice 32

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

v obci Smědčice 

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se           budou konat ve dnech   8. a 9. října 2021

 stanovuji

 dle  ustanovení § 14c  písm. c)  zákona o volbách  do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

minimální počet členů okrskové volební komise : čtyři

 

Ve Smědčicích dne 25. 7. 2021                        Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

 

 

 

———————————————————————————————————————————————

Poskytnutí informací o počtu a sídlech okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Obecní úřad Smědčice                                                                                       Smědčice  25.7.2021

Smědčice 32

338 24   p. Břasy 1

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 8. a 9. října 2021

 

Dle § 14 c odst.1 písm. f  zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku:

V obci Smědčice je 1 volební okrsek, se sídlem Smědčice 32

 

 

                                                                               Jana Šrédlová

                                                                               starostka obce  

 

 

 

 

Zasedání zastupitelů obce 9.7.2021

Veřejné zasedání zastupitelů obce Smědčice se uskuteční  v pátek 9.7.2021 od 16 hodin v Obecním domě.

Program:

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Smlouva o uložení odpadu s Rumpold s.r.o.

5. Smlouva s městem Plzeň o výpůjčce pozemků

6.Diskuze

 

                                         Jana Šrédlová, starostka obce

Vyvěšeno na ÚD 2.7.2021