Informace

Oznámení o konání zasedání 9.2.2021

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   9. 2.2021 od 18 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. ČEZ – smlouva o VB na pozemku p.č. 480/25
 5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost Plzeňský kraj
 6. Podání žádosti o dotaci – Program stabilizace a obnovy venkova
 7. Rozpočtové opatření č.4/2020
 8. Vlajka Tibet
 9. Havárie kanalizace
 10. Dodatek ke smlouvě o odvozu komunálního odpadu
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o koupi části pozemku p.č. 650
 12. Žádost o příspěvek  – ochránci přírody a tělesně postižení
 13. Diskuze

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 2.2.2021

Svěšeno z úřední  desky dne: 

Prodej známek na popelnice

 Od dnešního dne zahájen prodej známek na popelnice.

Cena:

52 vývozů 2620,-Kč

41 vývozů 2170,- Kč

26 vývozů 1500.-Kč

12 vývozů 900,- Kč

11 vývozů 800,- Kč

Jednorázový vývoz 80,- K

 

Žádáme o dodržení protipandemických opatření!!! 

 

 

 

Rozpočet MR na rok 2021- návrh

Rozpocet MR 2021 navrh-1

Vývoz popelnic – 26 vývozů v liché týdny

Pokud máte vývoz popelnic jednou za 14 dní – 26 vývozů za rok, je vývoz každý lichý týden.

Nyní došlo k tomu, že poslední týden roku 2020 byl 53, tedy lichý (vývoz 28.12.2020) a první vývoz v novém roce byl v 1 týdnu (vývoz 4.1.2020).Další vývoz  bude v týdnu třetím, tedy 18.1.2021.Svozová firma přislíbila, že v tomto neobvyklém případě vyveze u 26 vývozů i případný komunální odpad co se do popelnic nevejde, uložený mimo popelnici v pevném pytli.

 

 

Výzva obce Chrást – obsazení místa technika

Veřejná výzva obsazení místa – technik sign

Prohlášení ochrana osobních údajů

veřejná výzva scan

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2021

 

Schválený rozpočet 2021 §.

Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé,

jako každý rok v tuto dobu (i když letos je to čas poněkud divný), bych Vám všem chtěla popřát pěkné a klidné Vánoce a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

Letos se po dlouhém době na Štědrý den nesejdeme oficiálně u kapličky s koledami, tak alespoň až půjdete po obědě kolem kapličky na procházku můžete zavzpomínat,

jaké to to bylo před rokem a předloni a před před …

A aby se Vám vzpomínalo ještě lépe, malé připomenutí za které děkuji panu Zemanovi, který každé koledy u kapličky zdokumentoval.