Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

se koná v úterý 21.2.2023 od 19 hodin v Obecním domě

 

Program:

 

1.Určení zapisovatele

2.Volba ověřovatelů

3.Schválení programu

4.Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému nakládání s odpady

5.Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol

6.Smlouva o spádovosti škol s obcí Břasy

7.Malované mapy

8. Podání žádosti o dotaci: Plzeňský krajský úřad – Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2023

9.Diskuze a připomínky občanů

                                                         

                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD a El.ÚD: 14.1.2023

 

Sejmuto z ÚD: