Vývozy popelnic na známky z roku 2022 končí 28.2.2023.

Výjimkou jsou známky jednorázové, které lze uplatnit i v roce 2023.