Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná ve čtvrtek 30.3.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Žádost o příspěvek Český svaz ochránců přírody, Linka bezpečí, Svaz tělesně postižených
  5. Obecně závazná vyhláška o spádovosti škol
  6. Podmínky bank na poskytnutí úvěru
  7. Žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost Plzeňský kraj
  8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  23.3.2023

Sejmuto z ÚD: