Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý 15. 11. 2022 od 18.30 hodin v Obecním domě

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB p. č. 127
  5. Smlouva o zřízení VB na pozemek p. č. 55 a 529/1
  6. Stavba – přípojka ČEZ distribuce p. č. 507/26 přes pozemek p. č. 510/4
  7. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD a el. ÚD:  7. 11. 2022

Sejmuto z ÚD: